Zorg van de toekomst

Uit ons onderzoek uit 2017 bleek dat slechts één op de vijf studenten zich goed voorbereid voelt op de zorg van de toekomst.

Belangrijkste resultaten onderzoeksrapport

  • Slechts 22.6% van de geneeskundestudenten geeft aan zich goed voorbereid te voelen op de zorg van de toekomst.
  • Studenten die verder zijn in hun studie voelen zich minder goed voorbereid.
  • Studenten willen meer aandacht besteden aan thema’s omtrent toekomstige zorg met name voor nieuwe beroepen en nieuwe diagnostiek/behandelingen.
  • Studenten geven aan het minste aandacht te willen besteden aan de veranderende relatie tussen arts en patiënt.

Aanbevelingen

  • De opleiding zou meer aandacht moeten besteden aan thema’s die te maken hebben met toekomstige zorg.
  • Meer onderzoek is nodig om te kijken waarom studenten zich niet goed voorbereid voelen om te werken in de toekomstige zorg.
  • Meer onderzoek is nodig om te bepalen waarom studenten aangeven een actievere rol te willen spelen, wat ze precies willen doen en op welke manier.

Rapporten en downloads

1 maart 2017
Onderzoeksrapport zorg van de toekomst
Download