Extramurale capaciteit

In de geneeskundeopleiding is veel aandacht voor specialismen in het ziekenhuis. Het medisch onderwijs gaat uit van de klinische setting en studenten lopen verplicht meerdere coschappen in een (academisch) ziekenhuis. Veel studenten overwegen dan ook om een medische vervolgopleiding binnen de ziekenhuismuren te gaan doen. Uit de enquête van De Geneeskundestudent blijkt dat veel populaire beroepen vaak in het ziekenhuis te vinden zijn, zoals kindergeneeskunde, chirurgie en interne geneeskunde. Toch blijkt dat slechts 1/3 van de artsen die wordt opgeleid, uiteindelijk medisch specialist wordt.

Tegelijk is er buiten de wereld van ziekenhuis een groot tekort aan artsen. Denk bijvoorbeeld aan artsen in de publieke gezondheidszorg, specialisten ouderengeneeskunde en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Welvaartsziekten als obesitas en diabetes, het toenemend aantal zorgbehoeftige ouderen, de impact van stress en burn-out en het belang van preventie onderstrepen de maatschappelijke behoefte aan deskundig artsen. Cijfers van het Capaciteitsorgaan laten zien dat de instroom in de sociale geneeskunde en in de ouderengeneeskunde sterk achterblijft bij wat nodig is om aan de (toekomstige) zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Bovendien geven studenten in onze enquête aan dat zij te weinig kennismaken met deze vakgebieden, waardoor ze niet kunnen onderzoeken of een specialisme buiten het ziekenhuis bij hen past.

In dit project onderzoekt De Geneeskundestudent daarom hoe de aandacht voor extramurale specialismen vergroot kan worden.

Standpunt

  • De Geneeskundestudent vindt dat elke student voldoende kennis gemaakt moet hebben met de extramurale specialismen om een weloverwogen keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Doelen

  • Het ontwikkelen van een visie hoe extramuraal onderwijs (inclusief coschappen) in het curriculum geïntegreerd kan worden met aandacht voor de specifieke rol van elke stakeholder
  • In kaart brengen van het huidig aanbod extramuraal onderwijs (sociale geneeskunde en ouderengeneeskunde) op de faculteiten
  • (Politieke) aandacht vragen voor het probleem en voor het realiseren van werkbare oplossingen
  • Contacten met relevante stakeholders opbouwen en waar mogelijk samenwerken
  • Goede voorbeelden benoemen
  • Onze achterban betrekken bij het onderwerp

Leden

Lars Bootsma
Lars Bootsma
projectleider
Thien Nguyen
Thien Nguyen
Jane Splinter
Jane Splinter
Annemijn van den Doel
Annemijn van den Doel