Promoveren

Veel geneeskundestudenten worstelen met de keuze: wel of niet promoveren. Misschien maak je als promovendi wel meer kans op die felbegeerde opleidingsplek. De Geneeskundestudent is van mening dat bij selectie voor opleidingsplekken moet worden gekeken naar diverse kwaliteiten van jonge dokters, en niet alleen naar een eventueel promotieonderzoek.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

De Geneeskundestudent onderzocht zowel de kant van de student als de opleider en bracht hierover twee rapporten uit.

  • In het eerste rapport is gekeken naar hoe geneeskundestudenten tegen promoveren aankeken; het bleek dat een aanzienlijk deel (circa 25%) van degenen die willen promoveren, dit doet met als primaire doel om in opleiding te komen.
  • Het tweede rapport heeft de standpunten van opleiders onderzocht. Het bleek dat met name bij ziekenhuisspecialismen er plekken gereserveerd worden voor promovendi en dat promoveren hoog in de selectiecriteria staat. Dit terwijl de meerderheid van de specialisten er niet van overtuigd is dat promoveren je tot een betere arts maakt.

Standpunt

  • De Geneeskundestudent is van mening dat een selectie op basis van diverse kwaliteiten de vakgroep, jonge artsen en geneeskundestudenten goed zal doen.

Doelen

  • Dit jaar gaat De Geneeskundestudent verder in gesprek over de criteria waarop de selectie van specialisten zijn gebaseerd. Dit gebeurt samen met andere stakeholders op dit gebied zoals De Jonge Specialist en de opleiders zelf.
  • Ook gaat De Geneeskundestudent een podium bieden aan geneeskundestudenten en opleiders die hierover met elkaar in gesprek gaan. Dit doen we door de argumenten rondom selectie via social media onder de aandacht te brengen en door de resultaten van de onderzoeksrapporten te presenteren op het NVMO congres 2020.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport promoveren opleiders
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport promoveren studenten
Download

Leden

Sybren Kootstra
Sybren Kootstra
Portefeuillehouder
Esmée Doense
Esmée Doense
Portefeuillehouder
Sangeeta Bisheshar
Sangeeta Bisheshar
Portefeuillehouder

Laatste nieuws

27 maart 2019
Portefeuille: Promoveren