Promoveren

Veel geneeskundestudenten worstelen met de keuze: wel of niet promoveren. Misschien maak je als promovendi wel meer kans op die felbegeerde opleidingsplek. De Geneeskundestudent is van mening dat bij selectie voor opleidingsplekken moet worden gekeken naar diverse kwaliteiten van jonge dokters, en niet alleen naar een eventueel promotieonderzoek. Dit onderwerp was tot half 2021 een portefeuille en blijft ook daarna een aandachtspunt voor De Geneeskundestudent.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

De Geneeskundestudent onderzocht zowel de kant van de student als de opleider en bracht hierover twee rapporten uit.

  • In het eerste rapport is gekeken naar hoe geneeskundestudenten tegen promoveren aankeken; het bleek dat een aanzienlijk deel (circa 25%) van degenen die willen promoveren, dit doet met als primaire doel om in opleiding te komen.
  • Het tweede rapport heeft de standpunten van opleiders onderzocht. Het bleek dat met name bij ziekenhuisspecialismen er plekken gereserveerd worden voor promovendi en dat promoveren hoog in de selectiecriteria staat. Dit terwijl de meerderheid van de specialisten er niet van overtuigd is dat promoveren je tot een betere arts maakt.

Standpunt

  • De Geneeskundestudent is van mening dat een selectie op basis van diverse kwaliteiten de vakgroep, jonge artsen en geneeskundestudenten goed zal doen.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport promoveren opleiders
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport promoveren studenten
Download

Laatste nieuws

27 maart 2019
Portefeuille: Promoveren