Selectie

Van alle aanmeldingen die jaarlijks binnenkomen voor de studie geneeskunde is er maar 35% die daadwerkelijk aan de studie kan beginnen. Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn faculteiten verplicht om honderd procent van hun studenten te selecteren via decentrale selectie. Uit onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat decentrale selectie de studie minder toegankelijk heeft gemaakt. Daarom pleit De Geneeskundestudent voor de herinvoering van loting.

In februari 2020 stemde een kamermeerderheid, mede na aandringen van De Geneeskundestudent, voor een motie waardoor het weer mogelijk wordt voor faculteiten om loting (deels) in te voeren als selectiemethode.

Tot half 2021 was selectie een actieve portefeuille van De Geneeskundestudent. Het onderwerp blijft een doorlopend aandachtspunt van De Geneeskundestudent.

Belangrijkste resultaten uit onderzoeksrapport

  • De Geneeskundestudent krijgt signalen binnen dat er een grote druk staat op scholieren die toegelaten willen worden tot de geneeskundestudie.
  • Scholieren blijven bijvoorbeeld bewust in 5 VWO zitten om met hogere cijfers te slagen en verrichten extracurriculaire activiteiten met als hoofddoel om toegelaten te worden.
  • Deze druk tot excelleren en zich onderscheiden zou zich mogelijk kunnen vertalen in een hogere mate van competitie onder geneeskundestudenten.
  • De resultaten van dit onderzoeksrapport zijn gepresenteerd bij het NVMO Congres te Rotterdam.

Standpunten

  • Om meer diversiteit en gelijke toelatingskansen te creëren, zal De Geneeskundestudent zich in 2020 inzetten voor verschuiving van de selectiemethode richting ongewogen loting.
  • Naar aanleiding van de resultaten van ons onderzoek pleiten wij voor het belang van een evidence-based selectiemethode, die aantoonbaar zorgt voor het selecteren van de beste toekomstige artsen.
  • Daarnaast wijst De Geneeskundestudent op het belang van diversiteit binnen de artsengroep.

Doelen

  • Een belangrijk focuspunt is om de ongelijkheid terug te dringen die wordt veroorzaakt door commerciële selectiecursussen.
  • De Geneeskundestudent monitort wat de faculteiten gaan doen dit jaar, en zit aan tafel bij alle faculteiten om te praten over de herinvoering van loting als selectiemethode.

Rapporten en downloads

17 februari 2019
Onderzoeksrapport selectie
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport diversiteit en inclusie
Download

Laatste nieuws