Decentrale selectie maakt studie geneeskunde minder toegankelijk

Geneeskundestudenten vinden dat het afschaffen van de centrale loting de studie geneeskunde minder toegankelijk heeft gemaakt. Uit een onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat scholieren al vanaf jonge leeftijd proberen hun selectiekansen te vergroten door onder andere dure cursussen te volgen. Zo heeft bijna een kwart van de studenten een cursus gevolgd om de selectiekansen te vergroten. De kosten hiervan variëren van 150 tot enkele duizenden euro’s. De Geneeskundestudent vindt dit onwenselijk en roept Tweede Kamerleden op om vandaag vóór een motie van D66 en CDA te stemmen om loting weer mogelijk te maken.

Tijdens een debat over hoger onderwijs pleitte D66-kamerlid Paternotte voor de herinvoering van loting. Minister Van Engelshoven gaf aan loting weer in overweging te nemen. Kamerleden Paternotte (D66) en Van der Molen (CDA) brachten een motie in met een verzoek aan de regering een voorstel te doen voor het toevoegen van loting aan het instrumentarium voor selectie dat instellingen kunnen toepassen bij capaciteitsfixi. Deze motie wordt vandaag (dinsdag 18 februari) in de Tweede Kamer in stemming gebracht.

Onderzoek
De Geneeskundestudent buigt zich al langere tijd over decentrale selectie. Om de problematiek rondom decentrale selectie goed in kaart te brengen deed De Geneeskundestudent in 2019 onderzoek onder alle leden. Een paar opvallende resultaten:

  • Bijna één op de vier eerstejaars geneeskundestudenten heeft een cursus gevolgd om de selectiekansen te vergroten (een vertienvoudiging in het volgen van cursussen ten opzichte van voor de afschaffing van loting). De kosten hiervan variëren van 150 tot enkele duizenden euro’s.
  • Daarnaast blijven steeds meer scholieren bewust in 5vwo zitten om zo in 6vwo een hoger eindgemiddelde te halen en daarmee de kans op toelating te vergroten.
  • Een derde van de huidige studenten heeft extracurriculaire activiteiten verricht met als hoofddoel om de studie geneeskunde binnen te komen. Niet iedere scholier heeft echter de mogelijkheden om deze activiteiten te verrichten, bijvoorbeeld medische kennissen/familieleden of de financiële ruimte om te werken op vrijwillige basis.

Gevaar: geen diverse artsenpopulatie
De Geneeskundestudent vindt deze neveneffecten dusdanig zorgelijk dat ze pleiten voor herinvoering van loting. Iedereen met een geschikte vooropleiding zou kans moeten maken om toegelaten te worden tot de studie geneeskunde. Of decentrale selectie tot betere of slechtere artsen leidt, is niet bekend, maar gevaar van het huidige systeem is dat er geen diverse artsenpopulatie ontstaat. Het onderzoek van De Geneeskundestudent laat zien dat ook veel studenten die mening zijn toegedaan. De helft van hen vindt het huidige systeem oneerlijk en een kwart denkt dat de toelating tot de opleiding voor scholieren uit gezinnen met minder financiële middelen een drempel is.

Brandbrief
Op het moment van de motie van D66 en CDA in de Tweede Kamer stond er vanuit De Geneeskundestudent dan ook een brandbrief aan Minister Van Engelshoven klaar waarin gepleit wordt voor de herinvoering van loting. Nu hierover wordt gestemd in de Tweede Kamer roepen de Geneeskundestudent, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de KNMG Tweede Kamerleden op om vóór de motie te stemmen zodat loting weer onderdeel kan zijn van de selectie. Om het pleidooi kracht bij te zetten heeft De Geneeskundestudent dinsdag 18 februari ook het onderzoeksrapport over decentrale selectie gepubliceerd. 

Meer weten? Lees de brief aan de Tweede Kamerleden en download het onderzoeksrapport.

Lees meer over Selectie

Van alle aanmeldingen die jaarlijks binnenkomen voor de studie geneeskunde is er maar 35% die daadwerkelijk aan de studie kan beginnen. Vanaf studiejaar 2015-2016 zijn…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten