Capaciteit

Geneeskunde is altijd een populaire studie geweest, er zijn meer scholieren die zich aanmelden dan er opleidingsplekken zijn. De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken, de wachttijden voor coassistenten oplopen en de pool aan basisartsen verder groeit.

De portefeuille Capaciteit houdt zich bezig met studeren onder de beste omstandigheden, zowel tijdens de bachelor als tijdens de master.

Dit jaar houden wij ons voornamelijk bezig met de wachttijden. Dit was voor COVID-19 al een probleem en is in deze tijd nog urgenter geworden.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

  • Steeds meer faculteiten hebben moeite om voldoende coschapplekken te regelen voor alle studenten.
  • Geneeskundestudenten ervaren vooral negatieve gevolgen van het capaciteitsprobleem in aanvang van en tijdens de coschappen door de wachttijden en het aantal studenten tijdens de coschappen.
  • Als gevolg van de toename van de instroom blijkt 70% van de geneeskundestudenten gemiddeld 6 maanden wachttijd te hebben voordat ze aan hun coschap kunnen beginnen.
  • Ruim 80% vindt het een slechte zaak dat verplichte coschappen worden afgeschaft om dit capaciteitsprobleem op te lossen.

Achtergrond

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) iedere drie jaar over de grootte van de instroom in de geneeskundeopleiding. Daarbij houden ze rekening met het aantal artsen dat in de toekomst nodig gaat zijn in de zorg in Nederland. In 2012 heeft het ministerie van OCW de instroom in de geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar omdat zij toen verwachten dat er een toename zou zijn in de vraag naar geneeskundige specialisten. In 2013, 2016 en 2018 heeft het capaciteitsorgaan het ministerie van OCW geadviseerd om de instroom weer te verlagen omdat zij zagen dat de pool aan basisartsen  zou toenemen en de vraag naar geneeskundige specialisten geen werkelijkheid werd.

Door wijziging van CBS-bevolkingsprognoses zijn de ramingen van het capaciteitsorgaan aangepast voor 2020 aangepast en er ligt een voorstel voor instroom van 3050 studenten.

Standpunten

 • Wij pleiten voor een maximale gemiddelde onvrijwillige wachttijd van 6 maanden.
 • Door COVID-19 zijn de wachttijden opgelopen en zijn veel alternatieve onderwijsvormen ontstaan. Wij pleiten ervoor dat studenten vervangend onderwijs krijgen dat hen in staat stelt hun competenties te ontwikkelen op hetzelfde niveau als voor COVID-19.
 • Er moet een juiste verhouding zijn van coassistenten en artsen/patiënten per afdeling, zodat de studenten een optimale leerervaring hebben.
 • Er moet een juiste verhouding zijn tussen bachelor studenten en leerfaciliteiten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Doelen

 • Wij willen de wachttijden van geneeskundestudenten in kaart brengen. Ook willen wij de extra wachttijd in kaart brengen die veroorzaakt is door COVID-19.
 • Door COVID-19 is veel fysiek onderwijs afgeschaft en vervangen door alternatief onderwijs. Wij hebben als doel om het alternatieve onderwijs voor (delen van) coschappen in kaart te brengen en vervolgens te kijken naar de kwaliteit van het alternatieve onderwijs.
 • Tevens willen wij inventariseren hoeveel tijd geneeskundestudenten bereid zijn om te reizen naar hun coschap om de continuïteit van hun coschap te waarborgen.
 • Door het inventariseren van de wachttijden, alternatief coschaponderwijs en redelijke reistijden op de verschillende faculteiten, hebben wij als doel concrete aanbevelingen te kunnen formuleren per faculteit.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport capaciteit in de geneeskundeopleiding
Download
1 maart 2014
Onderzoeksrapport wachttijden
Download

Leden

Maarten Wille
Maarten Wille
Portefeuillehouder
Victorien Luppes
Victorien Luppes
Portefeuillehouder

Laatste nieuws