Capaciteit

Geneeskunde is altijd een populaire studie geweest; er zijn meer scholieren die zich aanmelden dan er opleidingsplekken zijn. De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken, de wachttijden voor coassistenten oplopen en de pool aan basisartsen verder groeit.

De portefeuille Capaciteit houdt zich bezig met studeren onder de beste omstandigheden, zowel tijdens de bachelor als tijdens de master.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

  • Steeds meer faculteiten hebben moeite om voldoende coschapplekken te regelen voor alle studenten.
  • Geneeskundestudenten ervaren vooral negatieve gevolgen van het capaciteitsprobleem in aanvang van en tijdens de coschappen door de wachttijden en het aantal studenten tijdens de coschappen.
  • Als gevolg van de toename van de instroom blijkt 70% van de geneeskundestudenten gemiddeld 6 maanden wachttijd te hebben voordat ze aan hun coschap kunnen beginnen.
  • Ruim 80% vindt het een slechte zaak dat verplichte coschappen worden afgeschaft om dit capaciteitsprobleem op te lossen.

Achtergrond

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de grootte van de instroom in de geneeskundeopleiding. Daarbij houden ze rekening met het aantal artsen dat in de toekomst nodig gaat zijn in de zorg in Nederland. In 2012 heeft het ministerie van OCW de instroom in de geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar omdat zij toen verwachten dat er een toename zou zijn in de vraag naar geneeskundige specialisten. In 2013, 2016 en 2018 heeft het capaciteitsorgaan het ministerie van OCW geadviseerd om de instroom weer te verlagen omdat zij zagen dat de pool aan basisartsen zou toenemen en de vraag naar geneeskundige specialisten geen werkelijkheid werd.
Door wijziging van CBS-bevolkingsprognoses zijn de ramingen van het capaciteitsorgaan aangepast voor 2020 aangepast. In een kamerbrief van het capaciteitsorgaan uit 2020 is aangegeven dat geadviseerd wordt de capaciteit te handhaven op 2900 in plaats van een eerdere aangegeven 2700. Waarschijnlijk verschijnt eind 2022 weer een nieuwe raming.

Standpunten

 • Wij pleiten voor een maximale gemiddelde onvrijwillige wachttijd van 6 maanden.
 • Door COVID-19 zijn de wachttijden opgelopen en zijn veel alternatieve onderwijsvormen ontstaan. Wij pleiten ervoor dat studenten vervangend onderwijs krijgen dat hen in staat stelt hun competenties te ontwikkelen op hetzelfde niveau als voor COVID-19.
 • Er moet een juiste verhouding zijn van coassistenten en artsen/patiënten per afdeling, zodat de studenten een optimale leerervaring hebben.
 • Er moet een juiste verhouding zijn tussen bachelor studenten en leerfaciliteiten en studiebegeleiding, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Er moet een goede hoeveelheid bachelor en masterstudenten instromen, zodat bovenstaande gewaarborgd kan worden en, in aanvulling daarop, het reservoir basisartsen die wel in opleiding willen komen, maar dat door plaatsgebrek niet kunnen, niet te groot wordt.

Doelen

 • Wij willen de wachttijden van geneeskundestudenten in kaart brengen en knelpunten per faculteit onderzoeken.
 • Wij willen de invloed van het aantal geneeskundestudenten op de kwaliteit van onderwijs en studentenbegeleiding in kaart brengen en knelpunten per faculteit onderzoeken.
 • Door het inventariseren van de wachttijden, kwaliteit van onderwijs en studentenbegeleiding op de verschillende faculteiten, hebben wij als doel concrete aanbevelingen te kunnen formuleren per faculteit.
 • Wij willen de positieve en negatieve gevolgen van verhoging dan wel verlaging van de instroom van geneeskundestudenten in de bachelor in kaart brengen en met deze kennis aanbevelingen doen over de hoogte van de instroom van geneeskunde.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport capaciteit in de geneeskundeopleiding
Download
1 maart 2014
Onderzoeksrapport wachttijden
Download

Leden

Maarten Wille
Maarten Wille
Portefeuillehouder
Victorien Luppes
Victorien Luppes
Portefeuillehouder

Laatste nieuws