Capaciteit

Geneeskunde is altijd een populaire studie geweest, er zijn meer scholieren die zich aanmelden dan er opleidingsplekken zijn. De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken, de wachttijden voor coassistenten oplopen en de pool aan basisartsen verder groeit.

Achtergrond

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) iedere drie jaar over de grootte van de instroom in de geneeskundeopleiding. Daarbij houden ze rekening met het aantal artsen dat in de toekomst nodig gaat zijn in de zorg in Nederland. In 2012 heeft het ministerie van OCW de instroom in de Geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar omdat zij toen verwachten dat er een toename zou zijn in de vraag naar geneeskundige specialisten. In 2013, 2016 en 2018 heeft het capaciteitsorgaan het ministerie van OCW geadviseerd om de instroom weer te verlagen omdat zij zagen dat de pool aan basisartsen  zou toenemen en de vraag naar geneeskundige specialisten geen werkelijkheid werd.

Door wijziging van CBS-bevolkingsprognoses zijn de ramingen van het capaciteitsorgaan aangepast voor 2020 aangepast en er ligt een voorstel voor instroom van 3050 studenten.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

  • Als gevolg van de toename van de instroom blijkt 70% van de geneeskundestudenten gemiddeld 6 maanden wachttijd te hebben voordat ze aan hun coschap kunnen beginnen.
  • Daarnaast hebben steeds meer faculteiten moeite om voldoende coschapplekken te regelen voor alle studenten.

Standpunten

  • De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken, de wachttijden voor coassistenten oplopen en de pool aan basisartsen verder groeit.
  • Als oplossing voor dit capaciteitsprobleem willen en hebben sommige faculteiten enkele verplichte coschappen afgeschaft. Dit vinden wij slechte ontwikkelingen. We vrezen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs.

Doel

  • Wij gaan ons dit jaar nog steeds bezighouden met het aankaarten van de gevolgen van het capaciteitsprobleem binnen de geneeskundeopleiding en wij streven naar oplossingen die niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport capaciteit in de geneeskundeopleiding
Download
1 maart 2014
Onderzoeksrapport wachttijden
Download

Leden

Maarten Wille
Maarten Wille
Portefeuillehouder
Victorien Luppes
Victorien Luppes
Portefeuillehouder

Laatste nieuws