Wachttijd coschappen door corona vijf maanden opgelopen

De coronapandemie had voor geneeskundestudenten niet alleen enorme consequenties op privé, sociaal en financieel gebied. Ook de wachttijd om te beginnen aan coschappen is met 5 maanden opgelopen naar gemiddeld 10 maanden. De Geneeskundestudent vindt deze ontwikkeling zeer onwenselijk en dringt er bij faculteiten op aan, om het geld dat beschikbaar is gekomen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, in te zetten om de wachttijd weg te werken.

Wachttijd is al een onderwerp dat bij De Geneeskundestudent al langer op de agenda staat. In de jaarlijkse ledenenquête worden studenten gevraagd naar hoeveel wachttijd zij hebben gehad. De resultaten van de meest recente enquête (begin 2021) zijn dus goed te vergelijken met de resultaten van een jaar eerder (begin 2020) , net voor het uitbreken van COVID-19.

Maanden extra vertraging
Bij coassistenten die al coschappen liepen ten tijde van het uitbreken van corona, hebben de coschappen gemiddeld 3 maanden stilgelegen. De geneeskundestudenten die nog geen coschappen liepen, hebben, gemiddeld over het gehele land, 5 maanden extra wachttijd bovenop de reeds bestaande wachttijd gekregen. De wachttijd voor coschappen die al bestond voor de coronacrisis verschilde erg naargelang de faculteit. Dit is ook afhankelijk van vele factoren: niet alleen het aantal coschapplekken, maar ook hoe coassistenten instromen, wanneer ze willen instromen en hoe de master is gestructureerd.

Bijna een jaar
Gemiddeld over het land is de wachttijd voor coschappen nu dus 10 maanden, op sommige faculteiten wacht een kwart van de studenten meer dan 16 maanden. De Geneeskundestudent vindt dat te lang. In ieder geval zou één geheel cohort binnen één jaar moeten kunnen starten met coschappen (mediaan 6 maanden wachttijd). Hoe dit op een goede manier te bereiken? Eigenlijk is hier maar één oplossing voor: nieuwe coschapplekken creëren die niet de kwaliteit van coschappen van andere coassistenten in de weg zitten. Elke faculteit heeft geld gekregen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs om de wachttijd weg te werken.

De Geneeskundestudent pleit er dan ook voor dat de faculteiten dit geld inzetten op het creëren van geheel nieuwe coschapplekken. De bestedingsplannen zullen uiteindelijk ingestemd worden door de lokale medezeggenschapsraden. 

Lees meer over Intramurale capaciteit

Geneeskunde is altijd een populaire studie geweest; er zijn meer scholieren die zich aanmelden dan het aantal beschikbare opleidingsplekken. De Geneeskundestudent wil dat er bij…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten