Corona

In 2020 overviel de coronacrisis als gevolg van COVID-19 het Nederlandse hoger onderwijs. Door de maatregelen die het kabinet tijdens de eerste golf nam werd een groot deel van het fysieke onderwijs op universiteiten afgeschaald. Met deze maatregelen heeft de coronacrisis mogelijk ook impact op de ontwikkelingen van geneeskundestudenten. De ontwikkeling tot arts bestaat uit een scala aan competenties, en het verwerven van enkele hiervan dreigt nu in het geding te komen. Omdat het de doelstelling van De Geneeskundestudent is om de randvoorwaarden voor juíst deze professionele groei en ontwikkeling te bewaken, komen wij in actie. De coronawerkgroep doet in dit kader onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis, signaleert waar geneeskundestudenten tegenaan lopen en formuleert heldere aanbevelingen om deze problemen op te lossen.

Belangrijkste resultaten uit eerder onderzoek

  • Het uitstellen of schrappen van coschappen was het grootste probleem dat speelde onder geneeskundestudenten (41,2%). Dit werd gevolgd door uitstel of afstel van tentamens (13,8%), financiële problemen (13,2%), stress en/of zorgen door onduidelijkheid (12,1%) en daling van kwaliteit van onderwijs (11,8%).
  • Bachelor studenten waren over het algemeen tevreden (78%) over het alternatieve digitale onderwijs. Ontevredenheid kwam voornamelijk voort uit het missen van vaardighedenonderwijs, onduidelijke communicatie en verouderde colleges.
  • Onder master studenten wisselde de tevredenheid over alternatief onderwijs sterk. Ontevredenheid kwam voornamelijk voort uit de lage kwaliteit van het alternatieve onderwijs, gebrek aan praktijkervaring en onvoldoende beschikbaarheid van alternatief onderwijs.
  • Studenten maken zich zorgen over een ‘Coronadiploma’. Er zijn zorgen over een gebrek aan kennis, praktijkervaring en een beperkte arbeidsoriëntatie.

Ambitie

Het is de doelstelling van De Geneeskundestudent om optimale studierandvoorwaarden voor geneeskundestudenten na te streven. De werkgroep Corona doet in dit kader onderzoek naar de verschillende gevolgen van de coronacrisis voor geneeskundestudenten, zowel op psychosociaal als academisch vlak; en formuleert op basis hiervan aanbevelingen voor betrokkenen.

Om ook tijdens de tweede golf de belangen van geneeskundestudenten te blijven behartigen wordt in de wintermaanden van 2021 een follow-up op het eerste rapport geschreven.

Doelen

  • Het inzichtelijk maken van het karakter en het verloop van de diverse gevolgen van de coronacrisis voor geneeskundestudenten.
  • Het formuleren van relevante aanbevelingen op basis van deze inzichten.
  • Het uitdragen van deze relevante aanbevelingen via geschikte media.

Rapporten en downloads

7 oktober 2021
Onderzoeksrapport De Coronacrisis en geneeskundestudenten
Download
30 september 2020
Onderzoeksrapport gevolgen van de coronacrisis voor geneeskundestudenten
Download

Leden

Valérie Andriessen
Valérie Andriessen
Voorzitter Coronawerkgroep

Laatste nieuws