Geneeskundeonderwijs tijdens COVID-19: lessen uit de eerste golf

Begin dit jaar werd het onderwijs voor geneeskundestudenten abrupt veranderd. Bachelorstudenten zaten van de een op andere dag niet meer in de collegebanken maar thuis achter hun laptop en coassistenten werden naar huis gestuurd. Hoewel er onder geneeskundestudenten veel begrip was voor deze maatregelen, ontstonden er ook veel zorgen over bijvoorbeeld eventuele studievertraging en de kwaliteit van het online onderwijs. Om scherp te krijgen waar geneeskundestudenten precies tegenaan lopen hebben van 28 april tot 12 mei een enquête uitgezet.

De Geneeskundestudent heeft de resultaten geanalyseerd en heeft aan de hand daarvan aanbevelingen geformuleerd waarmee faculteiten het onderwijs tijdens deze tweede golf kunnen verbeteren. 

Onze belangrijkste aanbevelingen:

  1. Er heersen onder masterstudenten grote zorgen over een ‘coronadiploma’. Universiteiten en beleidsmakers dienen rekening te houden met de factoren die hierin meespelen en dienen stappen te maken om toekomstige kansen op de arbeidsmarkt niet te verminderen.
  2. Een kleine meerderheid van de studenten staan positief tegenover het inkorten van de keuzecoschappen wanneer de studievertraging meer dan zes maanden bedraagt. Faculteiten dienen notitie hiervan te nemen indien de studievertraging meer dan zes maanden bedraagt.
  3. Bachelor studenten zijn over het algemeen overwegend tevreden over het online onderwijs. Het valt op dat vooral studenten uit Nijmegen erg tevreden zijn. Wij willen alle universiteiten aanraden gezamenlijk aan de verbetering van online onderwijs te werken.
  4. Er bestaat een grote spreiding in het beschikbaar zijn van alternatief onderwijs in de masterfase tussen faculteiten, eveneens in de tevredenheid over dit alternatief geboden onderwijs. Dit geeft aanleiding tot gesprek tussen faculteiten om van elkaar te leren over het organiseren van alternatief onderwijs, in het geval van een tweede golf scenario, waarin het voor masterstudenten mogelijk is om dezelfde competenties te behalen als binnen de fysieke coschappen.
  5. Wij adviseren aan de universiteiten om in gesprek te gaan met de studentengremia, waarbij de universiteiten kunnen aangeven waaraan de collegegelden werden geïnvesteerd in de maanden waarin onvoldoende alternatief onderwijs beschikbaar was en welke kansen deze investeringen voor de studenten in de toekomst bieden. Het is de taak aan de studentengremia om vervolgens deze boodschap te communiceren aan de studenten die zij vertegenwoordigen.

In gesprek
Op basis van bovenstaande aanbevelingen is De Geneeskundestudent het gesprek aangegaan met alle opleidingsdirecteuren en de KNMG. Femke van de Zuidwind, voorzitter van De Geneeskundestudent licht toe: “In deze gesprekken stond de verbinding centraal waarin wij de zorgen van geneeskundestudenten hebben benadrukt en hebben gekeken hoe wij samen die zorgen zouden kunnen ondervangen. We gaan ons de aankomende tijd blijven inzetten om bovenstaande aanbevelingen te bewerkstelligen.” Volgens Femke blijft De Geneeskundestudent monitoren hoe het studenten vergaat tijdens de COVID-19-crisis. “In November versturen we weer onze jaarlijkse ledenenquête. Daarin stellen we ook vervolgvragen over de ervaringen en zorgen van studenten tijdens deze tweede golf.”

Wanneer leden vragen hebben naar aanleiding van dit onderzoeksrapport, kunnen zij mailen naar info@degeneeskundestudent.nl.

Download het onderzoeksrapport

Lees meer over Corona

In 2020 overviel de coronacrisis als gevolg van COVID-19 het Nederlandse hoger onderwijs. Door de maatregelen die het kabinet tijdens de eerste golf nam werd…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten