Planetary Health & Duurzaamheid

Geneeskundestudenten in Nederland zien een rol en een verantwoordelijkheid voor artsen als het gaat om klimaatverandering en verduurzaming van de zorg. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Duurzaamheid. De Geneeskundestudent vindt het daarom van groot belang dat artsen (in spe), opleiders en vertegenwoordigers een gezonde leefomgeving stimuleren en de verantwoordelijkheid nemen om daaraan bij te dragen en het ook uit te dragen. De Geneeskundestudent gaat ook in 2023 aan de slag voor een duurzame gezondheidszorg.

Klimaatzorgen, gezondheidszorgen?

Klimaatverandering is het grootste gezondheidsprobleem en de grootste gezondheidskans van onze eeuw. De opwarming van de aarde zorgt onder andere voor extremere weersomstandigheden, verminderde luchtkwaliteit en langere pollenseizoenen. Dit leidt tot hitte-gerelateerde ziekte, versterkte gezondheidsschade en toegenomen gezondheidsongelijkheid. Artsen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak en het tastbaar maken van dit probleem, zowel in de dagelijkse praktijk als in de totstandkoming van integraal klimaat- en gezondheidsbeleid.

Lees het artikel uit Arts in Spe over dit onderwerp, de wrap-up van onze social media campagne en een verhelderende video van The Lancet Countdown.

Hoe nu verder?

Er is behoefte aan zowel klimaatadaptatie als -mitigatie. Dat wil zeggen: we moeten ons aanpassen aan de gezondheidseffecten van klimaatverandering en tegelijkertijd verduurzamen om verdere klimaatverandering te beperken. Uit het onderzoeksrapport Duurzaamheid blijkt dat geneeskundestudenten behoefte hebben aan onderwijs over de gezondheidseffecten van klimaatverandering binnen het medisch curriculum. Daarom zet De Geneeskundestudent zich met IFMSA-NL en IMS in voor duurzaam medisch onderwijs en is zij aangesloten bij de onderwijskoepel MED-ZERO.

Een tweede opgave is de verduurzaming van de gezondheidszorg, die in Nederland goed is voor zeven procent van alle CO2-uitstoot. Niet alleen is De Geneeskundestudent ondertekenaar van de Green Deal Zorg 2.0, ook is zij actief binnen de Groene Zorg Alliantie: een groeiende groep (jonge) zorgprofessionals die zich inzet voor een snelle overgang naar duurzame gezondheidszorg. Ook als geneeskundestudenten kunnen we hier wat in betekenen, zoals te lezen is in bovenstaand Arts in Spe artikel.

Ben jij als geneeskundestudent ook actief bezig met een initiatief op dit gebied en/of heb jij interesse om bij deze projectgroep aan te sluiten, neem contact met ons op via info@degeneeskundestudent.nl!

Doelen

  • De Geneeskundestudent wil de mogelijkheden verkennen om met de artsenfederatie KNMG en andere artsenorganisaties een rol als bevorderaar van een gezonde leefomgeving op ons te nemen en uit te dragen.
  • De Geneeskundestudent wil onderwijsfaciliteiten realiseren om geneeskundestudenten en andere toekomstige zorgprofessionals meer over klimaatverandering en verduurzaming te leren.
  • De Geneeskundestudent wil haar eigen CO2-voetafdruk verkleinen door stapsgewijs naar een netto nul (‘net zero’) CO2-uitstoot toe te werken.
  • De Geneeskundestudent wil medische faculteitsverenigingen inspireren en ondersteunen om een soortgelijke ambitie naar netto nul CO2-uitstoot na te streven.

Rapporten en downloads

10 juli 2023
Onderzoeksrapport Planetary Health & Duurzaamheid
Download
7 juli 2021
Onderzoeksrapport Duurzaamheid
Download

Leden

Loraine Reichwein
Loraine Reichwein
projectleider
Brecht van der Velden
Brecht van der Velden
Jeroen van der Zaag
Jeroen van der Zaag

Laatste nieuws

Wil je deelnemen?

kijk dan hier!