De Geneeskundestudent: gebruik extra stagegelden ook voor extramurale coschappen

De ongeveer 110 miljoen euro die het ministerie uit wil trekken voor stages in de zorg, zou ook aangewend moeten worden voor een uitbreiding van plaatsen voor coassistenten.’ Dat zegt Femke van de Zuidwind, geneeskundestudent en voorzitter van belangenvereniging De Geneeskundestudent in een reactie op de miljoenennota 2021 aan Medisch Contact.

Van de Zuidwind: ‘Extra budget zou het mogelijk maken om meer extramurale coschappen aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld in de sociale geneeskunde. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is dat coassistenten ervaring opdoen bij de GGD.’

De Geneeskundestudent is volgens Van de Zuidwind blij met het voornemen van het ministerie van OCW om loting weer onderdeel te laten zijn van de decentrale selectie. ‘De huidige selectie leidt niet tot een representatieve, diverse studentenpopulatie’, zegt zij. ‘Het is geen goede afspiegeling van de maatschappij. Dat moet anders.’

Zorgen maakt De Geneeskundestudent zich over het korten op het budget van de geneeskundeopleiding ten bate van de bètastudies, dat voortkomt uit een advies uit 2019 van de commissie-Van Rijn. Van de Zuidwind: ‘Op dit moment wordt dat nog gecompenseerd, maar met ingang van het studiejaar 2022-2023 houdt dat op. Wij hopen dat het volgende kabinet die korting terug zal draaien in de begroting van 2023.’

Reacties van andere KNMG-federatiepartners teruglezen kan op de website van Medisch Contact.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten