Tegemoetkoming

Coassistenten in perifere ziekenhuizen hebben sinds 1 januari 2020 recht op een onkostenvergoeding (tegemoetkoming) van 100 euro per maand. Per 1 juli 2023 zal dit bedrag in de niet-academische ziekenhuizen verhoogd worden naar 150 euro per maand (de universitaire ziekenhuizen vallen onder een andere cao).

In de cao is niet expliciet opgenomen voor welke onkosten de vergoeding is bedoeld. De werkgever ziet kennelijk ruimte om de maaltijdvergoeding te verrekenen met de aanspraak op de onkostenvergoeding. De Cao Ziekenhuizen biedt naar onze mening echter geen ruimte om de onkostenvergoeding te verrekenen met een eventuele maaltijdvergoeding. Immers, de maaltijdvergoeding is gekoppeld aan het doen van aanwezigheidsdiensten. In de Cao Ziekenhuizen (hoofdstuk 10) staat daarover het volgende: ‘Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden de maaltijden door de werkgever gratis verstrekt.’ De maaltijdvergoeding kan dan ook worden beschouwd als tegemoetkoming voor het doen van aanwezigheidsdiensten. Dit is een aparte afspraak in de cao, die geldt naast de onkostenvergoeding voor de coassistenten.  

Wij hebben diverse ziekenhuizen hierover aangeschreven en hierop positieve reacties ontvangen. Ook heeft recent het Ministerie van Financiën na overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aanvullende informatie geformuleerd inzake de vergoeding van coassistenten. Het administratieve proces voor ziekenhuizen wordt hiermee een stuk eenvoudiger. Nu ook de administratie voor ziekenhuizen vereenvoudigd wordt hopen we dat binnen afzienbare tijd alle coassistenten die nog wachten op hun onkostenvergoeding deze alsnog op hun rekening gestort krijgen (update 27 november 2020)

Over de tegemoetkoming

Tegemoetkoming coassistenten: hoe is dat geregeld?

Als je coschappen gaat lopen, is het wel zo prettig als je een onkostenvergoeding krijgt. De afgelopen jaren is dit in diverse cao’s geregeld. In welke instelling krijg je welke vergoeding en hoe hoog is die eigenlijk? De Geneeskundestudent en de LAD zetten het voor je op een rij.

De Geneeskundestudent en de LAD (de werknemersorganisatie die de arbeidsvoorwaardelijke belangen van coassistenten vertegenwoordigt) zetten zich al lange tijd in voor een financiële tegemoetkoming voor coassistenten. In onze ogen hebben alle coassistenten recht op een tegemoetkoming, ongeacht waar ze op dat moment hun coschappen lopen. FBZ, de cao-partij die namens LAD-leden onderhandelingen voert en dus ook namens de co’s, heeft de afgelopen jaren verschillende successen behaald. Hieronder vind je een overzicht.

Waar ontvang je als coassistent een tegemoetkoming?
In 2018 kwam de eerste doorbraak. In de Cao UMC werd voor het eerst vastgelegd dat coassistenten tijdens de coschappen in universitaire ziekenhuizen een vergoeding van € 100 bruto per maand ontvangen.
Na lange onderhandelingen én de succesvolle actie #breekeenlansvoordeco lag er eind 2019 een akkoord voor de Cao Ziekenhuizen. De tegemoetkoming is hier iets anders geregeld dan in de Cao UMC: coassistenten die coschappen lopen in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling, ontvangen niet ‘automatisch’ een tegemoetkoming, maar kunnen hun onkosten declareren tot een maximum van 100 euro per maand.
Eind 2021 volgde ook de ggz, toen een akkoord voor een nieuwe Cao GGZ werd gesloten. Vanaf 1 september 2022 krijgen coassistenten een onkostenvergoeding van 100 euro per maand betalen als zij twee maanden of langer in een instelling een coschap lopen.
Het volgende succes werd in maart dit jaar door de onderhandelaars van FBZ bereikt binnen de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidzorg. In de Cao VVT is afgesproken dat coassistenten bij een VVT-instelling met ingang van 1 maart 2022 een onkostenvergoeding van 100 euro per maand krijgen.
Als laatste ontwikkeling werd door de onderhandelaars van de cao-partij FBZ een stagevergoeding in de gehandicaptenzorg vastgelegd van 100 euro bruto per week bij coschappen van ten minste 24 uur per week. Dit werd vastgelegd in de Cao Gehandicaptenzorg en gaat in op 1 juli 2022.

Check ons pagina over tegemoetkoming voor de nieuwste ontwikkelingen.

Maandag 27 maart 2023 is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen de onderhandelaren van de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de cao voor algemene ziekenhuizen. In het resultaat is ook de stagevergoeding voor de coassistenten opgenomen. Per 1 juli zal de onkostenvergoeding omhooggaan van €100 naar €150 per maand, net zoals voor andere WO-stages. We hebben dinsdag 21 maart actie gevoerd voor een hogere stagevergoeding voor coassistenten. De actiedag “Handen op elkaar voor de co” heeft duidelijk gezorgd voor extra aandacht voor de coassistenten bij studenten, artsen en de NVZ. Er is een petitie aangemaakt, welke meer dan 13.500 is getekend en er zijn filmpjes gemaakt door studenten, artsen en anderen die onze actie steunden.

We zijn blij met dit resultaat, maar we zijn er nog niet. We zien deze verhoging als een uitnodiging om ons komende tijd te blijven inzetten voor een stagevergoeding voor coassistenten die gelijk is aan de andere stagiairs in ziekenhuizen. De verhoging is een mooie opmaat naar structurele verbeteringen, waar wij ons in constructief overleg met de ziekenhuizen hard voor willen blijven maken. Zie hiervoor onze actiepagina.

Loop je coschappen en heb je recht op een tegemoetkoming volgens bovenstaande bepalingen, maar krijg je die niet? Als je lid bent van De Geneeskundestudent/LAD kun je dan terecht bij de juristen van de LAD. Je hebt recht op 10 uur gratis rechtshulp per jaar. Kijk voor meer informatie op de site van de LAD.

Download hier de modelbrieven