DG, LAD en KNMG pleiten voor compensatie studievertraging coassistenten

Tweede kamer

De Geneeskundestudent, LAD en KNMG hebben het ministerie van OCW gevraagd coassistenten te compenseren voor de studievertraging die ze als gevolg van de COVID-19-crisis oplopen. Terwijl het onderwijs van de meeste studenten gewoon digitaal kan doorgaan, zijn de coschappen sinds 16 maart noodgedwongen stopgezet. Coassistenten moeten echter wel collegegeld betalen.

De master geneeskunde bestaat voor tweeënhalf jaar uit coschappen binnen diverse zorginstellingen. Door de coronacrisis zijn deze op 16 maart stopgezet. De Geneeskundestudent, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de KNMG hebben alle begrip voor die maatregel: het is vanzelfsprekend dat artsen hun tijd en energie volledig op het bestrijden van de COVID-19-crisis richten en daardoor geen tijd hebben voor het begeleiden van coassistenten.

Financiële zorgen
Tegelijkertijd leidt de coronacrisis voor coassistenten wel tot financiële zorgen, omdat het collegegeld gewoon moet worden doorbetaald, evenals de huurkosten van een kamer. Veel coassistenten zetten zich momenteel in ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD’s in om te helpen in de strijd tegen COVID-19. Dit betreft echter grotendeels een vrijwillige inzet, zonder inkomsten. Het is volgens de drie belangenorganisaties geweldig dat geneeskundestudenten op die manier hun steentje bijdragen aan het indammen van de coronacrisis, maar juist daarom vinden ze het niet fair als coassistenten financieel in de knel komen door ongewilde studievertraging. Ze vragen daarom om een tegemoetkoming voor de studievertraging die coassistenten oplopen middels een compensatie van het collegegeld voor de totale studie-uitloop.

Bekijk hier de brief die de drie organisaties hebben verstuurd.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten