Highlights ALV – 25 november jl.

Op vrijdag 25 november 2022 vond de 17e Algemene Ledenvergadering van De Geneeskundestudent plaats. Zoals voor de coronapandemie gebruikelijk was, werd deze gehouden in restaurant Oudaen te Utrecht. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde avond, waarin een aantal nieuwe bestuursleden verwelkomd mochten worden en een ambitieus beleidsplan voor het jaar 2023 gepresenteerd werd. 

Interessant om te vermelden is dat DG de komende jaren expliciet wil inzetten op de gezondheid van de bestuursleden. Ook zetten we verder in op veilig werken op de faculteiten, het uitbrengen van een advies over de hoogte van de instroom van geneeskundestudenten en het verder verduurzamen van de vereniging. In het kader van verdere professionalisering van de vereniging heeft DG een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2022 tot 2025. Hierin worden de verenigingsdoelen voor de komende jaren uiteengezet. Naast de eerder genoemde plannen voor komend jaar, zijn bijvoorbeeld de aandacht voor de extramurale geneeskunde in de opleiding en het voor elkaar krijgen van een stagevergoeding voor coassistenten belangrijke beleidspunten voor de komende jaren. Beide beleidsplannen en de begroting 2023 werden vastgesteld door de ALV. 

Deze ALV hebben we afscheid genomen van vier van onze bestuursleden: Rowen de Jong, de Commissaris Extern van DG, Julia Helmink, Daniëlle Boldewijn en Thomas Zwaan. Wij willen deze bestuursleden hartelijk bedanken voor hun inzet en hun betrokkenheid. Daartegenover konden wij drie nieuwe bestuursleden welkom heten: Joep Leavers, vanuit Maastricht, en Maud Françoys en Sammy Steenvoorden, beiden vanuit Leiden. 

Met het vertrek van Rowen wordt de Commissaris Extern-functie overgenomen door Noa Kroeze, tot heden de Commissaris Intern van DG. Nynke Nubé zal de Commissaris Intern-functie van Noa overnemen. 

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten