Oproep aan faculteiten: meer aandacht ouderengeneeskunde in geneeskundeopleiding

Tweede kamer

De Geneeskundestudent, Verenso en VASON stuurden deze week een gezamenlijke brief naar de acht geneeskundefaculteiten waarin ze de oproep doen om het aanbod ouderengeneeskunde in het geneeskundecurriculum te vergroten. In het commissiedebat van 6 juli 2022 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om een verplicht coschap ouderengeneeskunde in te voeren.

Graag gaan De Geneeskundestudent, Verenso en VASON in gesprek met de faculteiten om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor meer (verplicht) onderwijs en coschappen ouderengeneeskunde.

Studenten maken te weinig kennis met ouderengeneeskunde
Eén van de oorzaken van de lage instroom is dat geneeskundestudenten niet via onderwijs en coschappen in aanraking komen met de ouderengeneeskunde. Hierdoor kunnen zij niet onderzoeken of zij geïnteresseerd zijn in dit vakgebied. Het adagium ‘onbekend maakt onbemind’ is hier op zijn plaats. Uit onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat slechts 3,98% van de geneeskundestudenten de voorkeur heeft om zich te specialiseren tot specialist ouderengeneeskunde. Daarom is het van enorm belang dat ouderengeneeskunde integraal wordt verweven in de gehele geneeskundeopleiding.

Maatschappij vraagt om meer specialisten ouderengeneeskunde
De toenemende vergrijzing en de afname van de beroepsbevolking zal de komende jaren leiden tot een nog grotere druk op de ouderenzorg. Het Sociaal Cultureel Planbureau berekende dat het aantal kwetsbare ouderen in 2030 met 300.000 tot 1 miljoen ouderen zal toenemen, waarbij tevens het aantal 90-plussers zal verdubbelen. Meer specialisten ouderengeneeskunde zijn daarom broodnodig.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten