Richtlijn voor de maximale uurbesteding van coassistenten: ken jij ‘m al?

De werktijden zijn voor coassistenten niet in alle ziekenhuizen hetzelfde. Zo zijn er locaties waar coassistenten slechts bij wijze van uitzondering na 17:00 het ziekenhuis verlaten, maar zijn er ook ziekenhuizen waar coassistenten gedurende een coschap van tien weken maar liefst vijf keer een dagdienst gevolgd door een avonddienst moeten draaien. Na een aanwezigheid van 15 uur worden zij de volgende ochtend gewoon weer verwacht voor de dagdienst, zonder daar enige compensatie voor te krijgen.

Om de uurbesteding van coassistenten te bewaken heeft De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een richtlijn1 opgesteld. Deze richtlijn stelt het volgende: ‘De maximaal gevraagde inzet van een coassistent is 46 uur per week, inclusief onderwijs en zelfstudie.’ Daarnaast zijn er regelingen omtrent de duur van diensten en de minimale rusttijd. In de praktijk blijkt echter dat deze richtlijnen lang niet altijd gehandhaafd worden.

Overwerken is namelijk de heersende norm binnen de muren van het ziekenhuis en dat blijkt niet alleen uit het feit dat coassistenten geregeld meer uren worden ingeroosterd dan de NFU-richtlijn als maximum stelt. De Jonge Specialist publiceerde eind 2020 een onderzoeksrapport2 waaruit bleek dat 81% van de a(n)ios gemiddeld 8 uur per week overwerkt. In veel gevallen staat daar geen compensatie in tijd of geld tegenover. Heel gek is het dus niet dat coassistenten, die onder supervisie van a(n)ios werken, ook de druk voelen om langer te blijven. Een factor die hier meespeelt is dat coassistenten vaak wisselende begeleiders hebben gedurende een coschap, waardoor er gewoonweg niet altijd zicht is op hoeveel tijd er daadwerkelijk aan het coschap wordt besteed. Wat daarnaast zeker niet vergeten moet worden is dat ook coassistenten de verantwoordelijkheid hebben om de richtlijnen te kennen en om het te melden als hier structureel van afgeweken wordt.

Om de werkelijke uurbesteding van coassistenten in kaart te brengen heeft De Geneeskundestudent eind vorig jaar in de jaarlijkse ledenenquête aan coassistenten gevraagd hoeveel uur zij per week aan hun coschappen besteden. Daarnaast is er gekeken naar uitputting en het risico op burn-out onder geneeskundestudenten. Binnenkort gaan wij de resultaten van dit onderzoek publiceren, houd dus onze website en social media in de gaten!

Lees meer over Uurbesteding

De portefeuille Uurbesteding houdt zich bezig met de uurbesteding binnen de geneeskundemaster. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) beslaat de maximaal gevraagde…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten