Coschappen landelijk stilgelegd

Zoals jullie weten zijn er de afgelopen dagen diverse maatregelen genomen vanwege het SARS-Cov-2 virus. Het bacheloronderwijs is landelijk stilgelegd en de meeste faculteiten hebben tevens besloten de coschappen voor onbepaalde tijd de onderbreken. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor alle geneeskundestudenten.

Wij als De Geneeskundestudent volgen deze ontwikkelingen op de voet en hebben op landelijk niveau contact met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de KNMG en de Landelijke Studentenvakbond. Ook in deze uitzonderlijke situatie behartigen we uiteraard de belangen van de geneeskundestudenten en de coassistenten.

Belangrijk om te weten is dat de berichtgeving van je eigen faculteiten leidend is, er gelden namelijk verschillende regelingen per faculteit. Zo annuleren sommige faculteiten alle coschappen inclusief de coschappen in de perifere ziekenhuizen, terwijl andere faculteiten  de keuze bij de ziekenhuizen zelf neerleggen. Indien jouw faculteit de coschappen in de periferie annuleert, willen wij benadrukken dat je als coassistent niet verplicht bent om in het betreffende ziekenhuis aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend staat het je altijd vrij om vanuit je eigen positie te kiezen (vrijwilligers)werk te verrichten bij de diverse GGD’s (zie onze oproep op Facebook) of de ziekenhuizen, graag zelfs als hierom gevraagd wordt! Als artsen van de toekomst kunnen ook wij een waardevolle bijdrage leveren aan de bestrijding van dit virus.

Van verschillende kanten horen wij dat coassistenten inderdaad van grote waarde zijn. Wij onderzoeken de mogelijkheid om middels een platform vraag vanuit zorginstellingen, GGD’en en huisartspraktijken en aanbod van geneeskundestudenten/coassistenten bij elkaar te brengen. De verwachting is dat we je maandag hier meer over kunnen vertellen.

Mocht jij kennis hebben dat zorginstellingen ook een platform opstarten, laat het ons weten via info@degeneeskundestudent.nl want in deze tijden moeten we onze krachten bundelen.  

Omdat de maatregelen nog maar kort van kracht zijn, is er veel onduidelijkheid bij alle partijen over de consequenties op het gebied van onderwijs en arbeidsrecht. Wij zijn druk met de verschillende partijen om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Zodra wij deze informatie binnen hebben, zullen jullie hier tijdig over geïnformeerd worden.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten