Statement grensoverschrijdend gedrag

Onlangs heeft Medisch Contact een enquête onder artsen en geneeskundestudenten gehouden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Daaruit bleek dat ruim de helft (52.4%) op enig moment in de studie of op de werkvloer grensoverschrijdend gedrag had ondervonden. Een schokkend cijfer. Daar komt bij dat de meeste respondenten die grensoverschrijdend gedrag ondervonden op het moment dat dit gebeurde coassistent waren. Coassistenten staan onderaan de hiërarchische ladder en bevinden zich daarmee in een kwetsbare positie. Zij zijn daarom het meest gebaat bij een veilige werkomgeving. De Geneeskundestudent spreekt zich dan ook uit tegen elke vorm van ongewenst gedrag.

De Geneeskundestudent heeft als landelijk belangenbehartiger van alle Nederlandse geneeskundestudenten in 2022 een soortgelijke enquête uitgezet onder haar leden. Zoals in ons onderzoeksrapport is te lezen, gaf 1 op de 5 masterstudenten aan dat ze grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren.

De resultaten van Medisch Contact bevestigen ons onderzoek: in zowel de enquête van De Geneeskundestudent als die van Medisch Contact komt naar voren dat medisch specialisten het vaakst verantwoordelijk zijn voor dit gedrag. Verder laten beide enquêtes zien dat artsen en geneeskundestudenten het frequentst te maken hebben gehad met verbale agressie/intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag en discriminatie.

Daarnaast laten de enquêtes zien dat het merendeel van de mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, dit niet meldt. Dat komt wellicht deels door de afhankelijkheidspositie waarin coassistenten of (jonge) artsen zich bevinden.

Ons standpunt

De Geneeskundestudent neemt een duidelijk standpunt in over dit onderwerp: elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is simpelweg onacceptabel. Wij zetten ons in voor een gezonde werkomgeving voor alle (toekomstige) zorgverleners, omdat wij geloven dat een veilig werk- en opleidingsklimaat een vereiste is om zorgverleners tot hun recht te laten komen. Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en kom voor elkaar op als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

Aanbevelingen

We hebben vier aanbevelingen voor zorginstellingen, opleiders en faculteiten om hierin het verschil te maken:

  1. Geef jaarlijkse trainingen/cursussen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag aan opleiders en begeleiders.
  2. Maak studenten weerbaar door standaard practica aan te bieden met acteurs. Hierdoor kunnen studenten in een veilige omgeving oefenen hoe ze grensoverschrijdend gedrag kunnen begrenzen.
  3. Zorg voor een laagdrempelig en veilig meldpunt: denk aan een app, vertrouwenspersoon, studieadviseur etc.
  4. Bied direct adequate hulp aan voor slachtoffers en neem het slachtoffer serieus.

Naar aanleiding van het onderzoek van Medisch Contact werden wij geïnterviewd door RTV Utrecht. Lees hier het nieuwsbericht, waarin ons bestuurslid Sammy Steenvoorden aangeeft dat faculteiten en ziekenhuizen een belangrijke rol hebben om te zorgen voor een veilige werkcultuur.

https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2023/06/230615-Ongewenst-Gedrag-infographic-DG.pdf

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten