Terugblik op een geslaagde ALV

Donderdag 16 juni vond de Algemene Ledenvergadering van De Geneeskundestudent plaats in Utrecht. Het was voor het eerst in jaren dat deze gelegenheid weer fysiek kon worden bijgewoond, wat deze 16e ALV gevoelsmatig een bijzonder randje gaf.
Een jaarlijks agendapunt is het financieel jaarverslag en het algemene jaarverslag van afgelopen jaar, die door de leden van DG moeten worden vastgesteld. Er is dan ook de ruimte om vragen te stellen of discussie te voeren. Beide verslagen werden vastgesteld.
Door het afzwaaien van bestuursleden van De Geneeskundestudent stond deze ALV ook in het teken van een grote bestuurswissel. Wij hebben afscheid genomen van zeven van onze bestuursleden en tegelijk zeven nieuwe leden welkom mogen heten. Graag willen wij Egid, Irene, Juliëtte, Valerie, Renée, Julia en Femke heel hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en feliciteren we Lisa, Lars, Brecht, Loraine, Thien, Jane en Fabienne met hun nieuwe functie als bestuurslid bij De Geneeskundestudent. We zullen de nieuwe bestuursleden kort voorstellen:

 • Lisa van Velsen is vijfdejaars aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Lars Bootsma is vijfdejaars student in Utrecht
 • Brecht van der Velden rondt momenteel haar bachelor af in Maastricht
 • Loraine Reichwein is vierdejaars aan de Universiteit van Amsterdam
 • Thien Nguyen is derdejaars student in Rotterdam
 • Jane Splinter is derdejaars aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Fabienne Hofmans is vierdejaars student aan de Universiteit Leiden. Fabienne is de nieuwe redacteur van het magazine Arts in Spe.

  Met het vertrek van Julia vervalt de assessorfunctie binnen het Dagelijks Bestuur van DG. Pim heeft sinds de ALV de taken van voorzitter overgenomen van Femke. Pim is momenteel vijfdejaars aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De voorzittersfunctie is voor hem dé manier om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de randvoorwaarden van de opleiding en daarmee de toekomstige gezondheidszorg.

  “Ik hoop de grote stappen die De Geneeskundestudent al gezet heeft in het verbeteren van de studieomstandigheden voor geneeskundestudenten te kunnen uitbouwen en verstevigen, en wil me komend jaar inzetten voor het beter laten aansluiten van de opleiding bij de vragen vanuit de maatschappij.”- Pim den Boon – voorzitter De Geneeskundestudent

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten