Gezond werken

De Geneeskundestudent zet zich in voor een gezonde werk- en leeromgeving, waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij staan de onderwerpen eigen regie, het creëren van een eigen carrièrepad en goede ondersteuning centraal.

Er wordt veel van geneeskundestudenten gevraagd. Zo komt in onderzoeksrapporten naar voren dat studenten het lastig vinden om alle studie-gerelateerde taken, zoals het voorbereiden van poli’s, het maken van presentaties en het leren voor toetsing vaak buiten de coschappen om worden gemaakt. Verder is naar voren gekomen dat studenten zich zorgen maken over hun eigen toekomst, mogelijk omdat er later een vervolgopleiding te wachten staat die soms moeilijk te bemachtigen is. Tot slot is er de afgelopen tijd veel veranderd in het feedback- en beoordelingssysteem binnen de master. Dit vergt adequate monitoring en terugkoppeling richting coassistenten, supervisoren op de werkvloer en opleidingshoofden.

 

 

Belangrijkste resultaten onderzoeken

–        Eigen regie: 81% van de coassistenten lukt het niet om alle werkzaamheden voor de geneeskundestudie binnen 46 uur af te ronden [1], terwijl dat in de NFU-richtlijn wel is vastgelegd [2]. Er is in de praktijk weinig ruimte om tijdens de coschapuren tijd vrij te maken voor studie-gerelateerde opdrachten.

–        Eigen carrièrepad: studenten maken zich zorgen over verschillende aspecten van hun eigen carrière, zoals werkdruk/gezonde werk-privébalans (21,7%), vervolgopleiding (16,0%), financiële zorgen (14,1%), onduidelijkheid over de toekomstige beroepskeuze (13,9%) en zorgen over mentale gezondheid (12,4%) [3]. Studenten ervaren weinig ruimte om zich te focussen op wat ze zelf belangrijk vinden en zich te ontwikkelen op hun eigen manier.  

–        Begeleiding van studenten: ruim een kwart van de studenten is niet tevreden met de inhoudelijke kwaliteit van beoordelingen en slechts 57% van de studenten weet na ontvangst van feedback waar ze aan moeten werken [4].

 

Standpunten

  • De Geneeskundestudent vindt een veilige werk- en leeromgeving een randvoorwaarde van het onderwijssysteem.
  • De wekelijke uurbesteding van een coassistent mag niet meer zijn dan de door de NFU vastgestelde norm van 46 uur per week. Daarom moeten de curricula worden aangepast zodat er tijd gereserveerd staat voor zelfstudie voor de student, bijvoorbeeld vier dagen fysiek aanwezig en één dag voor zelfstudie.
  • De Geneeskundestudent benadrukt dat de eigen mentale gezondheid van belang is voor een goede toekomstig arts.

Doelen

  • Eigen regie: de vrijheid hebben om meerdere dag(delen) op een coschap in te richten voor een optimale leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een snipperdag.
  • Eigen carrièrepad: geneeskundestudenten hebben de ruimte nodig om zich te focussen op hun eigen carrièrepad. Het invoeren van een pass/fail systeem in de master kan daarbij aan bijdragen in plaats van het gebruiken van cijfers.
  • Begeleiding van studenten: een optimaal steunsysteem vanuit de opleiding voor de ontwikkeling van geneeskundestudenten is een topprioriteit voor De Geneeskundestudent. Denk daarbij aan een buddysysteem of het streven naar kwalitatieve feedback(formulieren).

Rapporten en downloads

8 juni 2023
Ongewenst gedrag
Download
1 januari 2024
Uurbesteding
Download
16 februari 2023
Onderzoeksrapport Mentale Gezondheid
Download
21 september 2021
Onderzoeksrapport Veilig Werken
Download
5 januari 2023
Onderzoeksrapport Uurbesteding
Download
1 januari 2014
Onderzoeksrapport seksuele intimidatie
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport aanspreekgedrag
Download

Leden

Lars Nijman
Lars Nijman
projectleider
Willemijn van der Vorst
Willemijn van der Vorst
Dores van der Geest
Dores van der Geest
Betül Kiliç
Betül Kiliç

Laatste nieuws

1 februari 2024
Jong geleerd is oud gedaan