Veilige leer- en werkomgeving randvoorwaarde voor goede geneeskundeopleiding

Zorgmedewerkers krijgen te vaak te maken met ongewenst gedrag. Uit een onderzoek in opdracht van VWS en PGGM&Co blijkt namelijk dat driekwart van de zorgmedewerkers afgelopen jaar ongewenst gedrag heeft ervaren van patiënten/cliënten, bijna de helft van familie/bezoekers en meer dan een kwart van collega’s en leidinggevenden. De Geneeskundestudent is geschrokken van de uitkomsten, want een veilige werk- en leeromgeving zijn randvoorwaarden voor studenten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Uit eerdere onderzoeken van De Geneeskundestudent (2005) en Medisch Contact (2017) blijkt dat ook coassistenten met ongewenst (seksueel) gedrag te maken krijgen. Het is belangrijk om hier binnen de geneeskundeopleiding aandacht aan te besteden, omdat geneeskundestudenten zich gedurende de coschappen in een afhankelijke positie bevinden ten aanzien van de medewerkers op de afdeling. Studenten kunnen aarzelen om vormen van intimidatie te melden uit angst voor een nadelig effect op hun carrière of academisch succes. De Geneeskundestudent heeft hierover gesprekken gevoerd met de faculteiten. De Geneeskundestudent draagt graag bij aan eventuele nieuwe initiatieven en trajecten die naar aanleiding van het VWS-onderzoek worden gestart.

Eind vorig jaar heeft De Geneeskundestudent in de jaarlijkse ledenenquête geneeskundestudenten opnieuw gevraagd in hoeverre ze agressie, geweld en ongewenst gedrag ervaren. Daarnaast is gevraagd of studenten bij ongewenst gedrag hulp weten te vinden op de faculteit en naar aanspreekgedrag en ongewenst gedrag in de leeromgeving. In de loop van dit jaar zullen wij de resultaten van dit onderzoek publiceren.

Lees meer over dit onderwerp in onze portefeuille Veilig Werken

Lees meer over Gezond werken

De Geneeskundestudent zet zich in voor een gezonde werk- en leeromgeving, waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij staan de onderwerpen eigen regie, het creëren…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten