De Geneeskundestudent stelt zich ten doel actuele en betrouwbare informatie te bieden aan de bezoekers van deze website. De content van deze website wordt regelmatig aangevuld en onderhouden. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie onbedoeld geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist is.

U kunt te allen tijde gebruikmaken van de inhoud van deze site, en de documenten erop (bronvermelding stellen wij op prijs). De Geneeskundestudent kan er niet voor instaan dat de op deze website gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De Geneeskundestudent sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de inhoud van de site of met het tijdelijk niet kunnen raadplegen daarvan. Verder is De Geneeskundestudent niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website.

Wijzigingen kunnen zonder kennisgeving door De Geneeskundestudent aangebracht worden.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten