In de cao is niet expliciet opgenomen voor welke onkosten de vergoeding is bedoeld. De werkgever ziet kennelijk ruimte om de maaltijdvergoeding te verrekenen met de aanspraak op de onkostenvergoeding. De Cao Ziekenhuizen biedt naar onze mening echter geen ruimte om de onkostenvergoeding te verrekenen met een eventuele maaltijdvergoeding. Immers, de maaltijdvergoeding is gekoppeld aan het doen van aanwezigheidsdiensten. In de Cao Ziekenhuizen (hoofdstuk 10) staat daarover het volgende: ‘Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden de maaltijden door de werkgever gratis verstrekt.’ De maaltijdvergoeding kan dan ook worden beschouwd als tegemoetkoming voor het doen van aanwezigheidsdiensten. Dit is een aparte afspraak in de cao, die geldt naast de onkostenvergoeding voor de coassistenten.  

Wij hebben diverse ziekenhuizen hierover aangeschreven en hierop positieve reacties ontvangen. Ook heeft recent het Ministerie van Financiën na overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aanvullende informatie geformuleerd inzake de vergoeding van coassistenten. Het administratieve proces voor ziekenhuizen wordt hiermee een stuk eenvoudiger. Nu ook de administratie voor ziekenhuizen vereenvoudigd wordt hopen we dat binnen afzienbare tijd alle coassistenten die nog wachten op hun onkostenvergoeding deze alsnog op hun rekening gestort krijgen (update 27 november 2020)

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten