Tegemoetkoming co’s, hoe zit het ook alweer?

Ga jij binnenkort starten met je coschappen en ben je benieuwd of je daar een tegemoetkoming voor krijgt? Als aanstaande coassistent is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelingen rondom stagevergoedingen en tegemoetkomingen. Hieronder leggen we uit welke regelingen gelden in vijf zorg-cao’s.

 1. Perifere ziekenhuizen
  In de perifere ziekenhuizen ontvangen coassistenten een onkostenvergoeding van 150 euro bruto per maand. Anders dan in de andere zorginstellingen krijg je deze vergoeding niet automatisch, maar moet je zelf een onkostenformulier invullen en inleveren bij je werkgever om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Mocht je geen onkostenvergoeding ontvangen en heb je er wel recht op? Als lid van De Geneeskundestudent/LAD heb je rechts op 10 uur gratis juridisch advies.
 2. Umc’s
  Coassistenten die coschappen lopen in een academisch ziekenhuis hebben recht op een onkostenvergoeding van 120 euro per maand.
 3. Ggz-instellingen
  In de Cao GGZ geldt sinds 1 september 2022 een onkostenvergoeding van 100 euro per maand voor coassistenten die minimaal twee maanden coschappen lopen in een ggz-instelling.
 4. VVT-instellingen
  Volgens de Cao VVT 2022-2024 hebben coassistenten vanaf 1 januari 2024 recht op een onkostenvergoeding van 100 euro netto per maand. Je krijgt deze vergoeding om de kosten te dekken die je hebt gemaakt, zoals reiskosten, kosten voor levensonderhoud en huisvesting. Als je stageperiode korter is dan een maand, wordt de vergoeding evenredig toegekend op basis van het aantal weken (afgerond naar boven op hele weken) waarin je in die betreffende maand stage loopt.
 5. Gehandicaptenzorg
  Specifiek voor coassistenten in de gehandicaptenzorg is er ook goed nieuws. Sinds 2022 ontvangen coassistenten in de gehandicaptenzorg namelijk een volwaardige stagevergoeding van 100 euro bruto per week bij coschappen van ten minste 24 uur per week. Let op: deze stagevergoeding is geen onkostenvergoeding, maar een reguliere stagevergoeding. Een onkostenvergoeding dekt specifieke kosten die zijn gemaakt tijdens het uitvoeren van taken (denk bijvoorbeeld aan reiskosten), terwijl een stagevergoeding een beloning is voor het verrichten van werkzaamheden tijdens een stageperiode.

  Andere Zorg cao’s
  Het streven van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en FBZ, de cao-partij waarbij de LAD is aangesloten, is om ook in andere zorg-cao’s regelingen voor tegemoetkomingen op te nemen, zoals de Cao Hidha (huisartsen in loondienst).

  Gratis juridisch advies voor leden
  Met de tegemoetkomingen hopen de LAD en FBZ de coschappen in verschillende zorgsectoren aantrekkelijker te maken en een erkenning te bieden voor de inzet en studiebelasting van coassistenten. Loop je tegen problemen aan bij het verkrijgen van jouw tegemoetkoming? Neem dan contact op met De Geneeskundestudent via 088 – 13 44 145 of info@degeneeskundestudent.nl. Leden van De Geneeskundestudent/LAD hebben je recht op kosteloos 10 uur juridische ondersteuning per jaar.

  Word Projectlid
  Word project & panellid van de projectgroep ‘tegemoetkoming’. Kijk op onze website voor meer informatie of mail ons via info@degeneeskundestudent.nl.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten