Beroepskeuze

Word je medisch specialist? Of kies je voor een carièrre als huisarts? Het maken van een beroepskeuze gaat bij veel studenten gepaard met stress en twijfel. Dat wordt versterkt door de schaarste aan opleidingsplekken bij een aantal ‘populaire’ specialismes en het overschot aan basisartsen. Dit staat in contrast met een aantal extramurale vervolgopleidingen waar een tekort aan instroom heerst. De Geneeskundestudent maakt zich sterk om er voor te zorgen dat alle studenten voldoende ondersteund worden bij maken van hun keuze.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

  • De Geneeskundestudent vraagt in onze jaarlijkse enquête of studenten tevreden zijn met de hulp die geboden wordt vanuit de faculteit en waar eventueel nog verder behoefte aan is, ook op gebied van beroepskeuze.
  • Uit het onderzoeksrapport Beroepskeuze blijkt dat 86,4% van de geneeskundestudenten daadwerkelijk als arts aan de slag wil gaan. 12,5% twijfelt nog en 1,1% wil niet als arts aan de slag. Bij 25,8% van de geneeskundestudenten levert deze keuze stress op.
  • 65,5% van de geneeskundestudenten twijfelt over het vakgebied waarin zij later willen werken, 50,3% ervaart hier ook stress bij.
  • Bijna de helft van de (oud)coassistenten ervaart coschappen als een goed middel voor het maken van een weloverwogen beroepskeuze.
  • Slechts een kwart van de geneeskundestudenten is tevreden met de informatie en hulpmiddelen die geneeskundestudies bieden als het gaat om beroepskeuze.

Standpunt

  • Bij De Geneeskundestudent zijn wij ons van bovenstaande bewust en maken wij ons sterk om te zorgen dat studenten hier voldoende bij ondersteund worden.

Doelen

  • Ons doel is om de problemen die de studenten ervaren in kaart te brengen en hier aandacht voor te vragen om verandering te bewerkstelligen.
  • Verder actie ondernemen om de geneeskundestudenten te helpen bij het maken van de beroepskeuze.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport beroepskeuze
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport arbeidsmarkt en beroepskeuze
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport onderbelichte vervolgopleidingen
Download

Leden

Sybren Kootstra
Sybren Kootstra
Portefeuillehouder
Esmee Doense
Esmee Doense
Portefeuillehouder
Sangeeta Bisheshar
Sangeeta Bisheshar
Portefeuillehouder

Laatste nieuws