Beroepskeuze

Word je medisch specialist? Of kies je voor een carrière als arts buiten het ziekenhuis? Net als jij, ervaren veel geneeskundestudenten het kiezen van de juiste vervolgopleiding als een lastige beslissing. Wat deze beslissing mogelijk nog lastiger maakt, is dat binnen de opleiding geneeskunde er voornamelijk aandacht is voor intramurale specialismen en minder aandacht voor extramurale beroepen. Om geneeskundestudenten te helpen bij het maken van een goed geïnformeerde beroepskeuze, gaan wij in gesprek met faculteiten over loopbaanbegeleiding en met verschillende beroepsgroepen over het meer zichtbaar maken van extramurale specialismen.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

  • Uit onze jaarlijkse enquête blijkt dat twee derde van de geneeskundestudenten twijfelt over het vakgebied waarin zij later willen werken, de helft van de studenten ervaart hier ook stress bij.
  • Slechts een kwart van de geneeskundestudenten is tevreden met de informatie en hulpmiddelen die geneeskundestudies bieden als het gaat om beroepskeuze.
  • Een aanzienlijk deel (circa 25%) van degenen die willen promoveren, dit doet met als primaire doel om in opleiding te komen.
  • Met name bij ziekenhuisspecialismen worden er plekken gereserveerd voor promovendi en promoveren staat nog steeds hoog in de selectiecriteria. Dit terwijl de meerderheid van de specialisten er niet van overtuigd is dat promoveren je tot een betere arts maakt.

Standpunten

  • Iedere geneeskundestudent dient een optimale en realistische beroepskeuze te kunnen maken. Dit keuzeproces, d.w.z. loopbaanbegeleiding, dient voldoende gefaciliteerd te worden vanuit de opleiding.
  • Geneeskundestudenten van informatie voorzien omtrent álle vervolgopleidingen, zowel intramuraal als extramuraal, door samenwerking met de verschillende beroepsgroepen en stakeholders.

Doelen

  • Samenwerken met de medische faculteiten om de begeleiding van geneeskundestudenten bij het maken van hun beroepskeuze te optimaliseren.
  • Verder actie ondernemen om de geneeskundestudenten te helpen bij het maken van de beroepskeuze.

Rapporten en downloads

21 september 2021
Onderzoeksrapport Beroepskeuze
Download
1 maart 2019
Onderzoeksrapport beroepskeuze
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport arbeidsmarkt en beroepskeuze
Download
1 maart 2018
Onderzoeksrapport onderbelichte vervolgopleidingen
Download

Leden

Noa Kroeze
Noa Kroeze
Lid
Sheeney Magdalena
Sheeney Magdalena
Lid

Laatste nieuws