Bij De Geneeskundestudent zijn er over de afgelopen jaren, sinds de invoering van de eerste tegemoetkoming voor coassistenten een aantal jaar geleden, veel vragen over de tegemoetkoming binnengekomen. We hebben hierbij een update gemaakt van een eerder nieuwsbericht met antwoorden op deze vragen. Belangrijkste verandering voor nu is dat vanaf 1 juli 2023 in de perifere ziekenhuizen de onkostenvergoeding verhoogd zal worden naar 150 euro per maand. We zetten we meest gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp voor je op een rij.

Vanaf wanneer heb ik recht op de tegemoetkoming?

In de Cao Ziekenhuizen is afgesproken dat de tegemoetkoming ingaat op 1 januari 2020. Dus je hebt recht op een tegemoetkoming voor alle coschappen in algemene/perifere ziekenhuizen die je na die datum hebt gelopen. Vanaf 1 juli 2023 zal dit bedrag verhoogd worden naar 150 euro per maand in de perifere ziekenhuizen.

Ik heb over mijn eerdere coschappen in 2020 nog geen tegemoetkoming ontvangen. Heb ik daar nog wel recht op?

Ja, hier heb je recht op. Het is wel verstandig om hier zo snel mogelijk achteraan te gaan. Probeer de tegemoetkoming bij huidige en toekomstige coschappen uiterlijk binnen enkele weken na het eindigen van je coschap te declareren.

Mag ik mijn collegegeld ook declareren?

Ja dat mag. De Geneeskundestudent heeft zich hard gemaakt voor een regeling die zo praktisch mogelijk is voor coassistenten. Hierdoor mag je nu ook de factuur indienen van je collegegeld.
Voorbeeld: Een factuur van het collegegeld 2019/2020 mag je indienen voor coschappen die je hebt gelopen van januari t/m augustus dit jaar. De factuur van 2020/2021 mag je indienen van september 2020 tot en met augustus 2021.

Hoe dien ik een declaratie in?

Dit verschilt per ziekenhuis. Informeer bij de afdeling personeelszaken in het ziekenhuis hoe zij invulling geven aan de regeling. Belangrijk is dat je een kopie van de bonnetjes of de factuur aanlevert bij de declaratie.

Hoe wordt de hoogte van de vergoeding berekend als ik maar een deel van een maand coschappen loop?

Je hebt recht op € 100,- tegemoetkoming per kalendermaand. Teruggerekend is dat € 4,60 per coschapdag (€ 1200 onkostenvergoeding per jaar/261 coschapdagen = € 4,60 per dag). Ziekenhuizen vergoeden de tegemoetkoming per gelopen coschapdag.
Perifere ziekenhuizen (per 1 juli 2023): Je hebt recht op € 150,- tegemoetkoming per kalendermaand. Teruggerekend is dat € 6,90 per coschapdag (€ 1800 onkostenvergoeding per jaar/261 coschapdagen = € 6,90 per dag).

Vallen reiskosten onder de tegemoetkoming?
Nee, hier zijn aparte vergoedingen voor. Als eerste kun je gemaakte reiskosten declareren bij je faculteit. Is niet alles gedekt? Declareer dan het restbedrag bij het ziekenhuis, in de cao is hier een aparte regel over opgenomen. Besef wel dat de reiskostenvergoeding per ziekenhuis verschillend is en niet altijd kostendekkend.

Krijg ik ook een tegemoetkoming voor de semi-artsstage/oudste coschap en keuzestages?
Ja, voor beide stages krijg je ook de tegemoetkoming net als bij reguliere coschappen, indien je een coschap loopt in een instelling waar een tegemoetkoming is opgenomen in de cao (onder andere de ziekenhuizen, umc’s, verpleegtehuizen; zie ook vraag 9.).

Krijg ik een tegemoetkoming voor mijn wetenschapsstage?
Nee, je krijgt geen tegemoetkoming voor de wetenschapsstage. Dit is geen coschap.

Krijg ik ook een tegemoetkoming voor coschappen in een verpleeghuis, huisartsenpraktijk of in een GGZ-instelling?
Deze zorginstellingen vallen onder verschillende cao’s, dus ook de tegemoetkoming verschilt tussen deze coschapplekken. In GGZ-instellingen krijgen coassistenten een onkostenvergoeding van 100 euro per maand als zij twee maanden of langer in een instelling een coschap lopen. Binnen de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidzorg is in de Cao VVT vastgelegd dat coassistenten bij een VVT-instelling een onkostenvergoeding van 100 euro per maand krijgen. In de gehandicaptenzorg is bij coschappen van ten minste 24 uur per week een stagevergoeding van 100 euro bruto per week vastgelegd. In huisartsenpraktijken geldt op dit moment helaas géén tegemoetkoming voor coassistenten.

Heb ik recht op de tegemoetkoming gedurende de tijd dat er geen coschappen waren vanwege covid-19?
Nee, je krijgt de tegemoetkoming per dag dat je daadwerkelijk een coschap hebt gelopen.

Mijn ouders betalen het collegegeld, mag ik de factuur dan alsnog declareren?
Ja, je hoeft geen betaalbewijs aan te leveren alleen de factuur. Wie de rekening daadwerkelijk heeft betaald is dus niet relevant.

Mag ik de factuur van het collegegeld over collegejaar 2022/2023 die ik in september heb betaald ook nog in 2023 declareren?
Zeker, je mag die rekening het hele collegejaar declareren.
Voorbeeld : Een factuur van het collegegeld 2022/2023 mag je indienen voor coschappen die je hebt gelopen van januari t/m augustus dit jaar. De factuur van 2023/2024 mag je indienen van september 2023 tot en met augustus 2024.

Mag ik de factuur van één collegejaar bij verschillende ziekenhuizen declareren?
Ja, je mag dezelfde factuur blijven declareren. Het totale gedeclareerde bedrag mag echter niet meer zijn dan het totaalbedrag van de factuur.

Waarom zijn de regelingen in umc’s en perifere ziekenhuizen niet hetzelfde?
De tegemoetkoming voor coassistenten is niet in de wet opgenomen maar in de cao. Er geldt een andere cao in umc’s dan in perifere ziekenhuizen. Dat geldt ook voor andere zorginstellingen, die vaak per sector een eigen cao hebben. Check dus eventueel tijdens je coschap onder welke cao jouw zorginstelling valt en of je daarmee recht hebt op een tegemoetkoming.

Niet het juiste bedrag ontvangen?

Heb je niet het bedrag aan tegemoetkoming ontvangen, waar je volgens de in jouw zorginstelling geldende cao recht op hebt? Neem dan contact met ons op. Wij zetten je vraag dan door naar de LAD/bonden die bij de betreffende instelling aan de bel kan trekken. Wij vinden het belangrijk dat je de tegemoetkoming krijgt waar je recht op hebt!

Mijn vraag staat er niet tussen

Heb je een vraag en staat het antwoord hier niet tussen? Of loop je tegen problemen aan bij het verkrijgen van de (juiste) tegemoetkoming/vergoeding? Stuur dan een e-mail naar info@degeneeskundestudent.nl.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten