Kies je eigen pad

Ondanks dat het merendeel van de studenten tevreden is over de geboden carrièreopties op de faculteit, geeft ongeveer de helft (49%) van de geneeskundestudenten aan druk te voelen van buitenaf om een ander carrièrepad te bewandelen dan dat zij willen. Dat blijkt uit recent onderzoek van De Geneeskundestudent (DG). Een oorzaak die hiervoor genoemd wordt door studenten is dat zij zich genoodzaakt voelen tot ‘CV-building’ om zo kans te maken op een opleidingsplek. Deze resultaten komen uit de enquête van 2023. De vragen over het carrièrepad zijn door 1837 studenten beantwoord.

Uit de onderzoeksresultaten van DG blijkt dat het aantal studenten dat wil promoveren met 6% is gestegen tussen 2018 (34%) en 2024 (40%). Nu is dat op zich geen slechte zaak. Echter, een steeds groter deel van de studenten geeft aan te willen promoveren met als primaire reden het in opleiding komen bij hun specialisme naar keuze. Bij het recent uitgevoerde onderzoek gaf 29% van de studenten, die wil promoveren, aan dit te doen voor een opleidingsplek, terwijl het promotietraject hen eigenlijk niet leuk lijkt. Intrinsieke motivatie mist bij deze groep dus. In 2018 was dit percentage 21%, wat betekent dat deze groep met 7% is gegroeid in de afgelopen zes jaar. Dit is niet alleen onwenselijk voor de studenten, de basisartsen en de anios tekorten, maar doet ook af aan de diversiteit van de toekomstige artsenpopulatie. Als het overgrote deel zich focust op het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden, bestaat het risico dat andere waardevolle aspecten van medische zorg onderbelicht blijven.

Naast druk van buitenaf om een ander carrièrepad te bewandelen, ervaren studenten vanuit de opleiding momenteel ook onnodige prestatiedruk door de manier waarop zij worden beoordeeld in de master. Uit dit onderzoek blijkt dat 56% van de geneeskundestudenten pleit voor een afschaffing van de cum-laude regeling in de master, voornamelijk omdat zij de beoordelingen als sterk subjectief ervaren, waardoor dit predikaat momenteel geen valide waarde heeft. 12% is voorstander van de regeling, met name omdat zij vinden dat excellentie beloond moet worden. Het overige deel is neutraal.

Wij vroegen studenten ook naar hun mening over een voldoende/onvoldoende-systeem, waar 53% van de masterstudenten voorstander van is. De meest genoemde reden was opnieuw de subjectiviteit van de beoordelingen in de master. 21% van de studenten is tegenstander van het systeem, met name omdat zij bang zijn zich dan niet meer te kunnen onderscheiden van medestudenten. De rest van de studenten is neutraal.

Uit al deze resultaten blijkt dat het gevoel zich te moeten onderscheiden erg leeft onder geneeskundestudenten. Soms, blijkt uit dit onderzoek, slaan zij een carrièrepad in waar zij eigenlijk intrinsiek niet gemotiveerd voor zijn. In plaats van zich te onderscheiden, ligt hierdoor enkel een verlies aan diversiteit en een toename van studie- en werkgerelateerde zorgen op de loer. De Geneeskundestudent heeft daarom een aantal aanbevelingen opgesteld, zowel voor studenten, UMC’s als opleiders van de vervolgopleidingen, om studenten wegwijs te maken zonder te veel sturing te geven aan hun verdere carrière. Geef studenten dus een goede kaart en kompas, maar laat ze vervolgens zelf koers bepalen!

Klik voor onze Infographic en het achtergronddocument.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten