Aangeschreven ziekenhuizen gaan over tot betaling coassistenten

Goed nieuws voor coassistenten die nog steeds wachten op uitbetaling van de onkostenvergoeding Steeds meer ziekenhuizen gaan over tot betaling, ook over coschappen die eerder dit jaar zijn gelopen. De afgelopen tijd heeft de LAD/FBZ, de vakbond die ook namens coassistenten onderhandelt, brieven gestuurd naar diverse ziekenhuizen om ze te wijzen op het feit dat ze de cao-afspraak niet naleven. De brieven hebben ertoe geleid dat een aantal ziekenhuizen nu alsnog overgaan tot uitbetaling.


Een aantal ziekenhuizen heeft in een reactie aangegeven moeite te hebben met het feit dat de factuur van het collegegeld is betaald door derden (bijvoorbeeld ouders). Zij hebben aangegeven met de betreffende studenten in gesprek te gaan voor een passende oplossing.

Eenvoudiger

Recent heeft het Ministerie van Financiën na overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gewijzigd standpunt geformuleerd inzake de vergoeding van coassistenten. Het administratieve proces voor ziekenhuizen wordt hiermee een stuk eenvoudiger. Femke van de Zuidwind, voorzitter van De Geneeskundestudent: “We merken dat de ziekenhuizen die een brief hebben gehad, in beweging komen om de cao-afspraak na te leven. Nu ook de administratie voor ziekenhuizen vereenvoudigd wordt hopen we dat binnen afzienbare tijd alle coassistenten die nog wachten op hun onkostenvergoeding deze alsnog op hun rekening gestort krijgen.“

Contact

Geneeskundestudenten die bij ons melding hebben gemaakt over het niet uitbetalen van de onkostenvergoeding bij bepaalde ziekenhuizen zijn via de e-mail direct op de hoogte gesteld. Coassistenten die ook nog steeds wachten op uitbetaling van de tegemoetkoming kunnen gebruik maken van de modelbrieven en/of melding maken via info@degeneeskundestudent.nl.

Lees meer over Tegemoetkoming

Coassistenten in perifere ziekenhuizen hebben sinds 1 januari 2020 recht op een onkostenvergoeding (tegemoetkoming) van 100 euro per maand. Per 1 juli 2023 zal dit…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten