Column Medisch Contact | Artsen met een coviddiploma

Uit Medisch Contact

Gelukkig waren de coassistenten aan het begin van dit collegejaar weer welkom in de ziekenhuizen, al juichten we wellicht iets te vroeg. Al snel werd duidelijk dat de tweede golf in aantocht was. Wat zou dit betekenen voor de coschappen? Komen we weer thuis te zitten? Het afschalen van de reguliere zorg betekent namelijk ook vaak het afschalen van de reguliere leerervaringen van coassistenten. Wat betekent dit voor de waarde van ons diploma? Zakken we van een A-status, richting een B- of misschien zelfs een C-status?

Het gevoel van devaluatie van het diploma leek mij in eerste instantie terecht. Als twee van de vijf dagen coschap vanuit een studentenkamer plaatsvinden, wordt het praktische karakter van de masteropleiding ineens heel anders ingevuld. Straks staan we bekend als de lichting dokters die hun gespreksvaardigheden hebben ontwikkeld via een onlinecursus.

Voldoen aan de vernieuwde eindtermen van het raamplan wordt ingewikkeld, want daarin staat de persoon achter de patiënt centraal, maar leer die maar eens kennen in een 2D-omgeving.

Covid leert ons meer dan ooit om te gaan met maatschappelijke veranderingen

Femke van de Zuidwind, voorzitter De Geneeskundestudent

In tweede instantie zie ik de huidige situatie toch ook als springplank om de nieuwe eindtermen in praktijk te brengen. Het afschalen van reguliere leerervaringen biedt ruimte voor het opschalen van verbredende leerervaringen. Juist die verbreding maakt het mogelijk om de arts van de toekomst te worden. Tijdens een coschap op een covidafdeling leer je bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan over lastige keuzes, zoals wel of niet naar de ic gaan. Ook leer je nu meer dan ooit om te gaan met maatschappelijke veranderingen en welke rol jij als arts daarin hebt. En de digitalisering van de zorg is opeens geen vraag meer en leer je nu door het vooral te doen in de praktijk.

Ik dacht eerst dat een coronadiploma negatief zou uitpakken. De covidcrisis stelt ons in eerste instantie voor uitdagingen, maar juist door deze situatie leren we om te gaan met snel veranderende omstandigheden en daarbij het patiëntperspectief scherp in de gaten te houden. Ik geloof dan ook niet dat ons diploma een C-status krijgt. Eerder dat je het moet zien als een C-diploma, naast A en B. Net zoals bij zwemmen: wie ze alle drie gehaald heeft, wordt geacht volkomen vertrouwd te zijn in het water en zich in bijna alle mogelijke situaties zelf te kunnen redden.

Femke van de Zuidwind
voorzitter De Geneeskundestudent

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten