Coschappen stopgezet: en nu?

Covid-19

Het afgelopen weekend is er veel werk verricht door allerlei instanties, waaronder door ons bij De Geneeskundestudent. Hieronder praten we je in het kort bij.

Q&A Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
In samenwerking met het ministerie van OCW is er een korte Q&A geformuleerd. Deze is hier te vinden. Samengevat geldt voor coassistenten hierbij het volgende:

  • Een zorginstelling mag te allen tijde besluiten om coassistenten te weren.
  • Als coassistent heb je te allen tijde het recht om je coschap te annuleren.
  • Indien een coschap gecontinueerd wordt, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden hoe de werkzaamheden binnen de doelstelling van het coschap vallen.
  • Indien je als vrijwilliger aan de slag gaat (en dus niet als coassistent), dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en jou als student zodat de verzekering van instelling ook jouw werk dekt.

Overigens willen wij daarbij vermelden dat nu nagenoeg overal de coschappen geannuleerd zijn. Als er toch doorgang plaatsvindt voor de coschappen geldt dit enkel voor oudste coschappen/senior coschappen/semi-artsen bij de faculteiten die dit toelaten.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de implicaties gaan zijn van de studievertraging met betrekking tot zaken als het collegegeld en eventuele vakantieperiodes. Wij blijven op de achtergrond de ontwikkelingen bijhouden en zullen jullie informeren als hierover relevante updates zijn.

Mochten er zich problemen voordoen met betrekking tot het onderwijs of vrijwilligerswerk die niet lokaal opgelost kunnen worden, schroom dan niet contact met ons op te nemen via info@degeneeskundestudent.nl.

Versoepeling wet BIG
Vanochtend heeft de artsenkoepelorganisatie KNMG een document gepubliceerd betreffend de versoepeling van de wet BIG voor coassistenten en artsen niet praktiserend zodat zij ingezet kunnen worden in zorginstellingen, GGD’en en huisartspraktijken. Dit document is hier te vinden. Wij raden jullie aan als jullie (vrijwillig) te werk gaan in de zorginstellingen dit goed door te lezen. Samengevat zijn de belangrijkste punten als volgt:

  • Alleen als het echt noodzakelijk is wordt een ‘niet-geregistreerd persoon’ (c.q. coassistent) ingezet.
  • Zodra het weer kan, wordt de zorgverlening direct overgedragen aan BIG-geregistreerden.
  • Je mag als coassistent enkel voorbehouden handelingen verrichten als jij hier een opdracht voor  hebt gekregen, onder voorwaarde dat jij jezelf bekwaam acht voor deze handeling en een bevoegd arts in de buurt is voor toezicht om in te grijpen als dat nodig is
  • Je mag als coassistent nooit een medicijn voorschrijven.
  • Patiënten dienen op de hoogte te zijn van het feit dat zij geholpen worden door een coassistent.

Inrichting Platform vraag en aanbod
In samenwerking met de KNMG en Medisch Contact is er een platform ingericht waar al het vraag en aanbod bij elkaar is gebracht. De website is hier te vinden. Geneeskundestudenten, artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die hun steentje willen bijdragen, kunnen zich hier opgeven. Je ontvangt vervolgens dagelijks per e-mail relevante vacatures in de regio naar voorkeur.

We willen iedereen bedanken die zich de afgelopen dagen met initiatieven tot ons hebben gewend. Het platform gaat de komende dagen, voor zover mogelijk, dan ook verder aangevuld worden met deze initiatieven.

Redelijkerwijs vinden wij als vereniging dat een financiële compensatie, met name bij het verrichten van zorgtaken, op z’n plaats is. Wat ons betreft moet hier ook zoveel mogelijk naar gestreefd worden. Toch willen wij benadrukken dat in deze bijzondere tijden al onze inzet van grote waarde is en wij roepen dan ook op om eventuele vrijwillige taken niet links te laten liggen.

Als laatste willen wij benoemen dat wij als vereniging enorme waardering hebben voor al jullie inzet. Wij wensen jullie allen succes in deze bijzondere tijden.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten