Cum laude regeling geneeskundestudie: afschaffen of behouden?

Vorig collegejaar waren er op de faculteiten veel discussie over de cum laude regeling (CLR) in de studie geneeskunde. Aanleiding hiervoor was onder andere de aandacht voor programmatisch toetsen waardoor beoordelingen over langere periodes plaatsvinden en waardoor minder met cijfers en meer met woorden beoordeeld wordt. Maar wat zijn nu precies de voor- en tegenargumenten voor het behouden van de regeling?

Voorbeeld:

  • Argument voor behoud van de CLR: Door de CLR hebben studenten de mogelijkheid om zich te onderscheiden van andere studenten
  • Argument voor afschaffing van de CLR: De prestatiedruk bij geneeskundestudenten is nu al hoog, de CLR voert de druk alleen nog maar hoger op.

VU

De discussie is begonnen omdat Faculteit der Geneeskunde VU per 1 september 2021 start met programmatisch toetsen in de master en verlegt daarmee de focus van beoordelingen verlegt naar de longitudinale competentieontwikkeling van coassistenten. Naast programmatisch toetsen is ook de onderlinge concurrentie en competitiedrang onder geneeskundestudenten een onderwerp van gesprek en lijkt dit voor studenten en faculteiten een aanleiding te zijn om de cum laude regelingen te evalueren.
De Geneeskundestudent heeft in samenwerking met het Interfacultair Medisch Studentoverleg een notitie opgesteld om studenten en studentvertegenwoordigers te informeren over de verschillende voor- en tegenargumenten die gebruikt kunnen worden in de discussie voor het afschaffen of behouden van de cum laude regeling (CLR).

Download de notitie

Lees meer over Beoordelingen

Uit onderzoek van De Geneeskundestudent is gebleken dat 66% van de coassistenten niet tevreden is over de kwaliteit van de beoordelingen. De Geneeskundestudent kaart dit…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten