De Geneeskundestudent pleit voor een eerlijkere selectiemethode

De Geneeskundestudent staat voor de juiste arts en dus de juiste student op de juiste plek. Daarbij hoort een eerlijk selectiesysteem voor de opleiding geneeskunde. Nu kiezen faculteiten de studenten op basis van decentrale selectie. Wij pleiten echter voor een combinatie van selectie en loting, om zo een eerlijkere toelating aan de opleiding geneeskunde mogelijk te maken. 

Over enkele weken buigt de Tweede Kamer zich over de selectie voor de opleiding geneeskunde. Samen met andere studentenvertegenwoordigers, het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) en de O&O-studentenadviseurs van de NFU, schreef De Geneeskundestudent een brief aan de Kamerleden om hen van ons standpunt op de hoogte te stellen. De brief is hier te vinden.

De decentrale selectie is erop gericht onderscheid te maken tussen geschikte en ongeschikte studenten voor de opleiding geneeskunde. Voor lage en hoge rangnummers, dus de studenten die heel goed of juist slecht presteren, is de decentrale selectie hiervoor een prima middel. Voor de grootste groep studenten, die in de middengroep valt, geldt dit niet. Het onderscheid in geschiktheid tussen studenten met rangnummers in de middengroep is eigenlijk niet te maken met de huidige selectiemethodes, omdat vaak heel veel studenten zeer vergelijkbare scores behalen. Daarmee wordt het onderscheid in geschiktheid tussen deze studenten eigenlijk verwaarloosbaar. Deze rangnummers maken echter wel het verschil tussen toelating of niet. Daarnaast heeft de huidige selectie enkele ongewenste neveneffecten, zoals onbewuste benadeling van aspirant-studenten met bepaalde culturele of sociaaleconomische achtergrond. Wij pleiten daarom voor loting van studenten in de middengroep.

Daarbij zijn wij van mening dat de meest geschikte aspirant-studenten direct geselecteerd zouden moeten worden; het zou immers erg zonde zijn als zij door het huidige systeem uitgeloot worden. De laagst scorende studenten doen ook niet mee aan de loting.

Na het Kamerdebat zullen wij onder dit bericht en via onze social media de reactie van de Tweede Kamer met jullie delen.  

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten