Een geslaagde eerste studentenraadavond

Op 13 mei organiseerde De Geneeskundestudent voor het eerst een studentenraadavond. Tijdens deze avond kwamen leden van de studentenraden van vijf van de acht geneeskundefaculteiten naar de Domus Medica in Utrecht om elkaar én De Geneeskundestudent te leren kennen.

Studentenraden werken vaak vanuit hun eigen faculteit aan dezelfde doelen als andere studentenraden. Daarnaast is er overlap met onderwerpen waar De Geneeskundestudent zich op nationaal niveau mee bezighoudt, zoals een veilige leer- en werkomgeving. Zo ontstond het idee een bijeenkomst te organiseren om met elkaar te kunnen discussiëren hierover en van elkaar te leren. Dit leidde uiteindelijk tot de studentenraadavond.

De avond begon met een workshop van Emily Kraaijenbrink, adviseur public affairs bij de KNMG. Vervolgens waren er twee discussies, vooraf voorbereid door bestuursleden van De Geneeskundestudent. Het onderwerp van de eerste discussie was intramurale capaciteit. Studenten bespraken onder andere de beschikbare hoeveelheid studiefaciliteiten op de faculteiten en de lange wachttijden voor het starten van de coschappen. Het thema van de tweede discussieronde was de uurbesteding van geneeskundestudenten. Hier bespraken de aanwezigen recente ontwikkelingen en hoe studentenraden op hun faculteit met dit onderwerp aan de slag kunnen. Na het programma en tussen de verschillende onderdelen door was er voldoende tijd om elkaar te leren kennen.

Al met al was het een geslaagde eerste editie van deze avond. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst!

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten