Geneeskundestudenten voeren actie voor een stagevergoeding

Dinsdag 21 maart 2023 voeren geneeskundestudenten online actie voor een goede stagevergoeding tijdens hun coschappen. Geneeskundestudenten lopen het grootste deel van hun master coschappen in algemene ziekenhuizen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming van slechts € 100 per maand, terwijl stagiairs een stagevergoeding van € 400 per maand krijgen. “We vinden het onbegrijpelijk dat de vergoeding van een coschap anders wordt ‘behandeld’ dan een stage,” aldus Pim den Boon, coassistent en voorzitter van De Geneeskundestudent.  
 
De Geneeskundestudent, de landelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten, is een petitie gestart, die in een kleine twee weken al bijna 8000 keer is ondertekend. Op 21 maart vragen studenten, artsen en andere sympathisanten middels filmpjes en foto’s op social media aandacht voor de stagevergoeding voor coassistenten, met de landelijke actie ‘handen op elkaar voor de co.’  

“Het gaat om het bereiken van een eerlijke waardering voor de lange en vaak zware stageperiode tijdens de studie geneeskunde,” legt Den Boon uit. “Coassistenten maken gemiddeld werkweken van meer dan 50 uur. Er is eigenlijk geen tijd voor een bijbaantje naast de studie, maar gezien de lage vergoeding zijn veel studenten daar wel toe genoodzaakt.” In de gehandicaptenzorg is een stagevergoeding van € 400 per maand voor coassistenten al vastgelegd in de cao. De actievoerders willen dat algemene ziekenhuizen eenzelfde stagevergoeding voor coassistenten ook in de cao opnemen. 

De actievoerders hopen dat middels de actie de randvoorwaarden van de studie zullen verbeteren. Zij willen de petitie en de brede steun op 21 maart 2023 onder de aandacht brengen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.   

Contactgegevens: 

Pim den Boon | Voorzitter De Geneeskundestudent | Coassistent 

info@degeneeskundestudent.nl | 088 1344 145 

www.degeneeskundestudent.nl  | @DeGnskStudent 

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten