Geneeskundestudenten vragen opnieuw om méér nadruk op duurzaamheid

Uit recent onderzoek van De Geneeskundestudent (DG), blijkt dat geneeskundestudenten anno 2022 geen tot nauwelijks onderwijs krijgen over duurzaamheid en planetary health. Ondanks eerder onderzoek, de nieuwe KNMG-gedragscode waarin Duurzaamheid als kernregel werd opgenomen en de Green Deal 3.0[1], blijkt 2 jaar later dat er nauwelijks ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de implementatie van duurzaamheid en planetary health in het medisch curriculum. Wel is de aandacht voor duurzaamheid vanuit studenten toegenomen. 

Ruim 2.000 geneeskundestudenten reageerden op de vragen over duurzaamheid die via een digitale enquête door De Geneeskundestudent werd uitgezet. De vragen richten zich op de visie van studenten over gezondheid en klimaatverandering en de stand van zaken van het duurzaamheidsonderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat 26% (n=525) van de studenten helemaal niet bekend is met de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering. Ook geeft 72% (n=1453) van de studenten aan dat er geen onderwijsmomenten over de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in het curriculum zijn. Tegelijkertijd geeft 76% van alle studenten (n=1534) dat er meer aandacht zou moeten zijn voor dit onderwerp in het medisch curriculum. Bestuurslid Loraine Reichwein: “Geneeskundestudenten vragen dus opnieuw om meer aandacht voor duurzaamheid en planetary health in het medisch curriculum.” 

Naast dat studenten onderwezen willen worden, vindt ook 76% van de studenten (n=1534) dat artsen een belangrijke rol moeten vervullen in het verduurzamen van de zorg door bijvoorbeeld actief de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te benadrukken in het klimaatdebat. Onder de respondenten steekt 76% zelf ook de handen uit de mouwen en geven ze aan betrokken te zijn bij verduurzaming van de gezondheidszorg of geneeskundeopleiding. Studenten die niet betrokken zijn, geven vaak aan onvoldoende kennis te hebben over de mogelijkheden om betrokken te raken. Reichwein: “Geneeskundestudenten zijn leergierig en veel van hen willen meer onderwezen worden in duurzaamheid en planetary health. Op deze manier leren zij welke rol zij kunnen aannemen om op individueel of organisatorisch niveau betrokken te zijn bij verduurzaming van de zorg en/of geneeskundeopleiding. Het is belangrijk dat toekomstige artsen actie ondernemen en naast hun toekomstig collega artsen staan, maar ze hebben wel de middelen nodig voor deze ontwikkeling.”

Het onderzoeksrapport staat op onze pagina onderzoeksrapporten van onze website.


[1] Deze werd mede door de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) ondertekend.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten