Tegemoetkoming in perifere ziekenhuizen en feit

Goed nieuws voor alle geneeskundestudenten in Nederland. In de nacht van 13 op 14 december zijn werknemersorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot een cao-resultaat gekomen waarin ook een onkostenvergoeding van €100,- per maand voor coassistenten is opgenomen. Hoe dit precies in elkaar zit, vertellen we je in deze mailing.

Cao-akkoord?
Als je lid bent van De Geneeskundestudent word je tijdens je coschappen ook gratis lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD komt bij de cao-onderhandelingen op voor o.a. de coassistenten en is aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ, die formeel de onderhandelingen voor de cao’s doet. LAD/FBZ en andere werknemersorganisaties zijn op 14 december tot een akkoord gekomen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Coassistenten zijn geen werknemers, maar toch staan er een aantal bepalingen in de cao die op coassistenten van toepassing zijn. Voordat een akkoord definitief is, moet de meerderheid van de leden van zowel de werknemersorganisaties als de NVZ met het akkoord instemmen. Naar verwachting is uiterlijk eind januari duidelijk of de nieuwe Cao Ziekenhuizen daadwerkelijk een feit is.

Resultaten voor coassistenten
De Geneeskundestudent en de LAD hebben bij de onderhandeling ingezet op een financiële onkostenvergoeding voor coassistenten in algemene ziekenhuizen. Sinds dit jaar geldt die al voor coassistenten in umc’s. Wij wilden heel graag dat ook co’s in algemene ziekenhuizen zo’n vergoeding zouden krijgen en dit is gelukt! Met ingang van 1 januari 2020 kunnen coassistenten onkosten declareren tot maximaal € 100 per maand.

Wat betekent dit in de praktijk?
Als de cao een feit is (en dus alle achterbannen instemmen rond eind januari) zijn de nieuwe regelingen van toepassing. In dat geval mogen coassistenten vanaf 1 januari 2020 maximaal €100,- onkosten per maand declareren. Dit gaat om daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van coschappen/studie waarvan je een bon of factuur hebt. Reiskosten vallen buiten deze onkostenvergoeding. De bal ligt nu bij de ziekenhuizen om met een werkwijze te komen voor het indienen van je onkostenvergoeding. Deze werkwijze zal later volgen dan 1 januari 2020, maar kan met terugwerkende kracht gebruikt worden voor de maanden van 2020. In het reguliere cao-overleg gaan we ons best doen voor een zo gunstig mogelijke regeling.  Zodra wij meer weten, laten we je dat uiteraard weten.

Tot slot
De Geneeskundestudent en de LAD zijn blij dat (als de cao een feit is) er een vergoeding voor coassistenten in algemene ziekenhuizen komt. Natuurlijk zien wij ook dat de praktische uitwerking ervan niet optimaal is, maar we hebben dit belangrijke punt wél weten te behalen. Wie weet is er in een volgende cao ruimte voor verbetering. Ook willen we iedereen die de actie #breekeenlansvoordeco heeft gesteund nogmaals bedanken: dankzij jullie steun hebben we de onkostenvergoeding breed op de agenda gezet, en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat deze nu in het cao-resultaat is vastgelegd!

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten