Groene Week KNMG

Deze week (8 mei) is de Groene Week van de KNMG (de artsenfederatie die zich inzet voor de kwaliteit van medische beroepsuitoefening). De Geneeskundestudent is een federatiepartner van de KNMG en zet zich, zoals jullie vast wel weten, ook in voor duurzaamheid en Planetary Health. Namens De Geneeskundestudent zullen we ons deze week ook extra inzetten om deze onderwerpen meer op de kaart te zetten binnen de gezondheidszorg. De gezondheidszorg is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de consumptievoetafdruk in termen van CO2-uitstoot, 4% van al het geproduceerde afval en voor 13% van het grondstoffengebruik. Ook vervuilt de gezondheidszorg het oppervlakte- en grondwater met medicijnresten.

Uit onze jaarlijkse enquête kwam naar voren dat jullie meer willen weten over duurzaamheid, de invloed daarvan op de gezondheidszorg en dat jullie tools willen krijgen om aan de slag te gaan met verduurzamen. De Groene Week is hiervoor ideaal.
In 2009 stelde The Lancet al het volgende ‘Climate Change is the biggest Global Health Threat of the 21st Century’. De WHO vult aan dat klimaat 23% van de wereldwijde mortaliteit beïnvloedt.

Medici zweren een eed waar het primum non nocere (first do no harm) een belangrijk onderdeel van is. Door de vervuiling van de zorgsector en daarmee de schade aan de publieke gezondheid, wordt deze eed geschonden. Het is dus belangrijk om deze invloed te beperken en ons in te zetten voor een duurzamere wereld. Om dit te bereiken is er veel werk te verzetten. Tijdens De Groene Week wordt hierbij stilgestaan, maar is er meer nodig. Daarom zet De Geneeskundestudent zich op verschillende vlakken in. Zo zijn we bezig om de curricula op de faculteiten te verduurzamen door te pleiten voor meer onderwijs over duurzaamheid en Planetary Health. Dit is in overeenstemming met de rapporten van multidisciplinaire expertgroep GREENER en de Green Deal C-238 Samen Werken aan Duurzame Zorg. Ook zet De Geneeskundestudent zich in om duurzaamheid en Planetary Health onder de aandacht te brengen bij de collega-artsenfederaties en (toekomstig) artsen te inspireren hun verantwoordelijkheid binnen het klimaatdebat op te pakken als bevorderaar van de maatschappelijke gezondheid. Uiteraard verduurzaamt De Geneeskundestudent haar organisatie zelf ook en wordt er nu gewerkt aan een plan om zo snel mogelijk net-zero (CO2-neutraal) te bereiken.

Wat kun jij doen?
Zet het in de agenda! 3 februari 2024 organiseren wij een groot evenement waarbij we met zijn allen stilstaan bij duurzaamheid en Planetary Health. Meer informatie vindje hier.

Houd onze website in de gaten voor ons rapport ‘duurzaamheid’ welke wij binnenkort zullen publiceren!

Wat kun je nu al doen om aan de slag te gaan? Dat is je inschrijven voor De Groene Week die plaatsvindt van 8 t/m 14 mei. Er zullen verschillende evenementen plaatsvinden, zowel landelijk als per district. Tijdens deze week zullen er verschillende vragen centraal staan, zoals: Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid voor onze patiënten? Kunnen we invloed uitoefenen op deze ongunstige effecten? En wat kan je zelf doen aan verduurzaming van de zorg? Benieuwd naar alle evenementen? Kijk hier voor meer informatie . Denk tijdens je coschappen aan de KNMG-gedragscode, Kernregel 14: ‘Als arts ben je je bewust van de relatie tussen gezondheid, klimaat en milieu. Je zet je in voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld.’

Als coassistent kan je je aansluiten bij facultaire Green Teams en bijdragen aan het verduurzamen van het curriculum, de faculteit en het ziekenhuis. Ook kan je je aansluiten bij klimaatactiegroepen en natuurlijk op dagelijkse basis klimaatbewuste keuzes maken, in en buiten het ziekenhuis! Heb je al eens je coschap-praatje over verduurzaming van de zorg of Planetary Health gedaan?

Wil je op landelijk niveau meepraten over dit onderwerp? Solliciteer dan voor de functie algemeen bestuurslid bij De Geneeskundestudent. Meer informatie vind je op De Geneeskundestudent.

  1. Bron Lancet:
    a. Costello A, et al. Managing the health effects of climate change: lancet and University College London Institute for Global Health Commission. The Lancet. 2019;373(9676); 1693-1733.
  2. Bron WHO:
    a. World Health Organization. Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks. [Internet]. Beschikbaar op: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten