Neem je eigen regie!

Met gepaste trots presenteren we de nieuwe enquêteresultaten rondom zelfstudietijd en de mogelijkheden om als coassistent de eigen regie te nemen! Wij staan voor een gezonde studie-privé balans. De NFU-richtlijn beschrijft dat coassistenten 46 uur per week mogen werken inclusief zelfstudie [1]. Co’s werken echter gemiddeld 52.6 uur per week [2]. Er is meestal weinig ruimte op de werkvloer voor studiegerelateerde taken, zoals het voorbereiden van poli’s of presentaties. Hierdoor worden regelmatig weekenden en avonden aan deze taken besteed. In de enquête, afgenomen in 2023 en ingevuld door 2058 geneeskundestudenten, hebben we onder andere gekeken naar de huidige stand van zaken rondom zelfstudiebehoefte.
In de enquête komt naar voren dat het merendeel van de studenten (69%) geen mogelijkheid krijgt om tijdens de coschappen zelfstudietijd in te plannen. De grootste groep studenten (58%) geeft aan 3-5 uur per week zelfstudietijd te willen. Ongeveer een kwart (26%) heeft tussen de 0-2 uur per week nodig en het overige deel (15%) 6-7 uur per week.
Tot slot zijn snipperdagen in 2023 geïntroduceerd op de Vrije Universiteit. Dit zijn dagen die een coassistent kan gebruiken om een dag tijdens een coschap vrij te nemen. Veruit de grootste groep studenten (93%) heeft behoefte om zo’n snipperdag in te kunnen zetten. Redenen voor het inzetten van een snipperdag zijn om privé afspraken in te plannen, vrienden/familie te zien, tijd voor zelfstudie en om mentaal op te kunnen laden.
Benieuwd naar alle resultaten? Klik hier om de infographic en naslagdocument in te zien!

1] NFU. https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-08/richtlijnenregelingstudentengeneeskunde.pdf
2] De Geneeskundestudent. https://degeneeskundestudent.nl/wp-content/uploads/2024/01/DG-Infographic-Uurbesteding.pdf

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten