Opvallende resultaten uit het jaarlijkse onderzoek van De Geneeskundestudent

Elk jaar doet De Geneeskundestudent onderzoek naar de mening van alle geneeskundestudenten uit heel Nederland. Afgelopen jaar waren er 4125 deelnemers aan de jaarlijkse enquête, ruim 750 meer dan het aantal respondenten twee jaar eerder; een mooi getal dat de grote betrokkenheid van geneeskundestudenten bij hun eigen onderwijs weergeeft. Er is onderzoek gedaan naar onder andere de onderwerpen veilig werken, uurbesteding en burn-out en de beroepskeuze van geneeskundestudenten. Voor al deze onderwerpen heeft DG een onderzoeksrapport geschreven. De meest opvallende resultaten uit de onderzoeksrapporten worden hieronder weergegeven.

Uurbesteding en burn-out

Sinds de herstart van de coschappen tijdens de coronacrisis besteden coassistenten gemiddeld 54,3 uur per week aan hun coschap inclusief voorbereiding, zelfstudie en opdrachten en exclusief reistijd. Dit is gemiddeld 1,7 uur minder dan de situatie voor de coronacrisis (figuur 1), maar overschrijdt de NFU-norm alsnog ruimschoots met 8 uur. 41,3% van de coassistenten geeft aan niet bekend te zijn met deze richtlijn betreffende de maximaal gevraagde inzet van 46 uur per week.

Op basis van de gemeten uitputting onder coassistenten loopt 20,5% een hoog tot zeer hoog risico op het krijgen van een burn-out. Het risico op het krijgen van een burn-out onder bachelorstudenten is opvallend hoog met een percentage van 18,2% en is daarmee een stuk hoger dan de 11,6% in 2015 (Conijn M, Boersma HJMV, Van Rhenen W. De Geneeskundestudent. Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8255.).

Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie over voorkeuren voor een nieuwe indeling van onderwijsuren.

Figuur 1

Veilig werken

In het jaar voorafgaand aan de enquête is 9% van de deelnemende geneeskundestudenten in aanraking geweest met ongewenst gedrag. Onder coassistenten specifiek ligt dit percentage hoger, namelijk 15%. Specialisten en patiënten worden genoemd als de twee grootste bronnen van het ongewenste gedrag (figuur 2). Het overgrote deel van de incidenten, gemiddeld 89%, wordt niet gemeld.

Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie over de typen ongewenst gedrag die voor komen.

Figuur 2

Beroepskeuze

De drie meest populaire specialismen onder geneeskundestudenten zijn de huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en kindergeneeskunde. Slechts een klein percentage (0.8%) van de geneeskundestudenten wil specialiseren binnen de publieke gezondheidszorg (figuur 3). Meer dan de helft van de respondenten (54.8%) gaf aan onvoldoende kennis te hebben van beroepen binnen de publieke gezondheidszorg om ze te overwegen in hun beroepskeuze en 57% is van mening dat beroepen binnen de publieke gezondheidszorg onvoldoende aantrekkelijk gemaakt worden door de opleiding geneeskunde.

Figuur 3

Lees het onderzoeksrapport om een overzicht van de voorkeuren voor alle individuele specialisaties te zien.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten