Resultaten onderzoek Mentale Gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van de algehele gezondheid van individuen. Zo is mentale gezondheid ook erg belangrijk voor geneeskundestudenten en jonge artsen. Echter, uit het onderzoeksrapport Mentale Gezondheid van De Geneeskundestudent blijkt dat een goede mentale gezondheid voor geneeskundestudenten niet altijd vanzelfsprekend is.

Werk-privébalans

Meer dan een kwart van de geneeskundestudenten kampt met een hoog risico op burn-out. Naarmate het risico op een burn-out toeneemt, stijgt ook de wens tot ondersteuning. Een goede werk- privébalans is regelmatig niet haalbaar tijdens de studie en bij twee derde van de studenten spelen zorgen over onder andere de werkdruk, werk-privébalans, vervolgopleidingen, baankans, wachttijd voor de coschappen en financiën een rol.

Burn-out

Met dit onderzoek van De Geneeskundestudent wordt gepoogd meer inzicht te geven in de huidige omvang van dit probleem. Gezien de hoge cijfers omtrent het risico op burn-out onder geneeskundestudenten, is het van belang dat er meer aandacht komt voor de preventie, bewustwording en aanpak van burn-out onder geneeskundestudenten. Aan de hand van de resultaten van de jaarlijkse enquête zijn de inzichten verwerkt in een onderzoeksrapport.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten