Tegemoetkoming coassistenten

Zoals je weet krijgen coassistenten momenteel geen vergoeding voor hun werkzaamheden in het ziekenhuis. De onderhandelingen over de cao spelen een belangrijke rol in het realiseren van deze vergoeding. De Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) heeft naar aanleiding hiervan vanochtend een eindbod gepubliceerd. Dit is het resultaat van langlopende onderhandelingen die dit jaar hebben plaatsgevonden.

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), die bij AC/FBZ aangesloten is in de onderhandelingsgesprekken, spant zich al jaren in voor een stagevergoeding van coassistenten. Wij, als De Geneeskundestudent, zijn in dit proces actief betrokken geweest in samenwerking met de LAD. Wij vinden het niet meer dan vanzelfsprekend dat coassistenten een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden in het ziekenhuis. De inspanningen van de LAD hebben nu geleid tot het in het eindbod opnemen van een onkostenvergoeding van €100 bruto per maand, naast de al bestaande (reiskosten)vergoedingen voor coassistenten.

Wat houdt deze cao in?
De cao waarover nu onderhandeld wordt, is de cao van de umc’s. De arbeidsvoorwaarden gelden dus niet voor algemene ziekenhuizen. De arbeidsvoorwaarden van de coschappen in algemene ziekenhuizen en ggz-instellingen worden vastgelegd in andere cao’s waar wij als De Geneeskundestudent via de LAD ook actief bij betrokken zijn. Dit betekent dus dat de mogelijke stagevergoeding straks alleen geldt voor de coschappen die je loopt in een umc.

Hoe nu verder?
Op dit moment wordt dit eindbod van de NFU beoordeeld door de werknemersorganisaties. Naar aanleiding hiervan zal besloten worden of dit eindbod wordt voorgelegd aan de belanghebbenden.Tot die tijd is er nog geen definitief cao-akkoord.

Vanzelfsprekend zullen wij jullie up-to-date houden van de verdere ontwikkelingen en zullen wij ons blijven inzetten op zo goed mogelijke voorwaarden voor geneeskundestudenten.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten