Update tegemoetkoming coassistenten: declareren collegegeld wordt in veel gevallen mogelijk

Goed nieuws voor coassistenten: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een handreiking voor ziekenhuizen ontwikkeld waarin ze stellen dat coassistenten maandelijks maximaal € 100,- van hun het collegegeld kunnen declareren. Wel zijn in deze handreiking hiervoor een aantal voorwaarden opgenomen en mogen perifere ziekenhuizen zelf kiezen of ze de handreiking volgen of met een eigen regeling komen.

Hoe zat het ook alweer?
In de nacht van 13 op 14 december 2019 zijn werknemersorganisaties en de NVZ tot een cao-resultaat gekomen waarin ook een onkostenvergoeding van €100,- per maand voor coassistenten is opgenomen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten van de coassistent. Hoe ziekenhuizen uitvoering aan deze regeling gaan geven was tot heden onduidelijk. Hierom heeft de NVZ overleg gehad met De Belastingdienst en deze handreiking ontwikkeld. Perifere ziekenhuizen zijn vrij om van deze handreiking af te wijken. De NVZ heeft er echter vertrouwen in dat de meeste ziekenhuizen de handreiking gaan volgen.

Wat is de rol van de LAD?
Als je lid bent van De Geneeskundestudent word je tijdens je coschappen ook gratis lid van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De LAD komt in samenwerking met de Geneeskundestudent bij de cao-onderhandelingen op voor o.a. de coassistenten en is aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ, die formeel de onderhandelingen voor de cao’s doet.

Wat zijn de voorwaarden volgens de handreiking?

  • De studiekosten worden de betreffende periode niet al door een andere instelling vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst (daar voldoet elke coassistent aan gezien coschappen er zijn om je studie te voltooien).
  • De vergoeding is verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt. Het gaat hier met name om kosten van studieboeken en andere leermiddelen. Je kunt het collegegeld het hele academische jaar declareren. Dus een factuur voor studiejaar 2019/2020 die je in september 2019 hebt voldaan kun je in april 2020 nog steeds declareren.

Hoe werkt het in de praktijk?

  • Als coassistent heb je recht op de vergoeding voor de periode dat je een coschap in het ziekenhuis loopt. Aangezien dit niet altijd gaat over hele maanden heeft de NVZ het in de handreiking over een vergoeding van € 4,60 per dag (€1200 onkostenvergoeding per jaar/261 coschapdagen = € 4,60 per dag).
  • De betaling vindt achteraf plaats over de maand waarin de coschappen zijn gelopen.
  • Om uitvoering te geven aan de vergoeding moet het ziekenhuis coassistenten opnemen in de personeels- en salarisadministratie van het ziekenhuis. De uitbetaling loopt via de loonadministratie.
  • Als coassistent moet je bewijzen dat je studiekosten hebt gemaakt. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de factuur van het collegegeld hiervoor in principe volstaat, maar dat het eindoordeel altijd ligt bij de belastinginspecteur van het ziekenhuis.
  • Coassistenten hebben naast deze regeling ook recht op een reiskostenvergoeding. Dit gaat om kosten die niet al worden gedekt door de universiteit.
  • Voor de maanden januari t/m 18 maart (de periode voordat de coschappen stil kwamen te liggen) werkt de regeling met terugwerkende kracht. We raden coassistenten aan om contact op te nemen met de HR-afdeling van het ziekenhuis. 

De Geneeskundestudent blijft de praktische uitwerking volgen en blijft hierover via de LAD/FBZ in contact met de NVZ. Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan vooral contact met ons op via info@degeneeskundestudent.nl!

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten