Verlate uitbetaling tegemoetkoming

Na langdurige inspanning vanuit de LAD/FBZ in samenwerking met De Geneeskundestudent is in de nieuwe Cao umc vastgelegd dat coassistenten vanaf 1 januari 2019 maandelijks een vergoeding van 100 euro bruto ontvangen. De vergoeding komt bovenop de huidige bestaande vergoedingsregelingen en geldt alleen voor coassistenten die coschappen lopen in een umc. De insteek van deze vergoeding is dat deze onbelast wordt. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er intensief overleg gevoerd tussen de umc’s, de NFU en de Belastingdienst. Aangezien dit afstemmingsproces tijd vraagt, heeft de NFU aangekondigd dat betaling in januari niet haalbaar is. De verwachting is dat 1 april alle regelingen zullen zijn getroffen, waarna de eerste uitbetaling zal plaatsvinden. De vergoeding over de maanden januari, februari en maart zal uiteraard met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten