Mag de onkostenvergoedingen voor coassistenten verrekend worden met de maaltijdvergoeding die je vanuit het ziekenhuis hebt ontvangen?

In de cao is niet expliciet opgenomen voor welke onkosten de vergoeding is bedoeld. De werkgever ziet kennelijk ruimte om de maaltijdvergoeding te verrekenen met de aanspraak op de onkostenvergoeding. De Cao Ziekenhuizen biedt naar onze mening echter geen ruimte om de onkostenvergoeding te verrekenen met een eventuele maaltijdvergoeding.

Immers, de maaltijdvergoeding is gekoppeld aan het doen van aanwezigheidsdiensten. In de Cao Ziekenhuizen (hoofdstuk 10) staat daarover het volgende: ‘Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden de maaltijden door de werkgever gratis verstrekt.’ De maaltijdvergoeding kan dan ook worden beschouwd als tegemoetkoming voor het doen van aanwezigheidsdiensten. Dit is een aparte afspraak in de cao, die geldt naast de onkostenvergoeding voor de coassistenten.

 

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten