De Geneeskundestudent is de landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van ongeveer 15.000 geneeskundestudenten in Nederland. We streven naar de best mogelijke zorgprofessionals in de toekomst.

Wat is daarvoor nodig?

  • Optimale zelfontplooiing: een student is zich bewust van zijn/haar professioneel gedrag, is bekend met de waarde van medisch leiderschap en leert een balans te bewaken tussen draagkracht en draaglast;
  • Studeren onder de beste omstandigheden: een student wordt gedurende zijn/haar opleiding niet belemmerd in financieel dan wel facilitair opzicht om de studeerbaarheid te waarborgen dan wel te bevorderen;
  • Juiste arts op de juiste plaats: een student krijgt voldoende mogelijkheden geboden om zich te oriënteren op het vervolg van de geneeskundestudie en er wordt gestreefd naar realistische kansen op de arbeidsmarkt;
  • Maatschappelijke betrokkenheid: de stem van geneeskundestudenten laten horen in het medisch-ethische, maatschappelijke en politieke debat en studenten stimuleren hierin actief te participeren.

Hoe pakken we dat aan?

  • DG is goed op de hoogte van ontwikkelingen, problemen en actuele onderwerpen als het gaat om de studie geneeskunde. Zo zit DG aan tafel bij belangrijke stakeholders zoals de KNMG, LAD en de NFU en heeft DG goede contacten met de studentenvakbond, politieke en de overheid; 
  • DG praat mee over onderwerpen die geneeskundestudenten op landelijke niveau aangaat; 
  • DG houdt leden goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via de website, de nieuwsbrief en social media. 
  • DG ondersteunt leden in hun persoonlijke ontwikkeling tot zorgprofessional; 
  • DG is een centraal aanspreekpunt voor álle geneeskundestudenten en stakeholders bij het behartigen van hun belangen in het medisch onderwijs en de gezondheidszorg.

Meer weten? Lees dan ons beleidsplan.

Hoe zijn wij ontstaan?

In 1996 werd de voorganger van De Geneeskundestudent opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’. Dit diende landelijk overlegorgaan van de KNMG. In 2015 is dit platform overgegaan in de zelfstandige vereniging De Geneeskundestudent. De banden met de KNMG zijn sterk, De Geneeskundestudent is namelijk een van de acht federatiepartners. Leden van De Geneeskundestudent zijn daarmee ook automatisch aangesloten bij KNMG.

Federatiepartner van de KNMG

Als federatiepartner van de KNMG zijn alle leden automatisch aangesloten. Daarmee vertegenwoordigd de KNMG een achterban van ruim 59.000 artsen en dus ook studenten geneeskunde.

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is net als DG een federatiepartner van de KNMG. De LAD komt op voor de belangen van alle (aankomende) artsen in dienstverband. De Geneeskundestudent en de LAD werken nauw samen als het gaat om de belangenbehartiging van coassistenten, met name op het gebied van belangenbehartiging tijdens coschappen. Leden van De Geneeskundestudent die coschappen gaan lopen, kunnen gratis lid worden van de LAD.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten