De Geneeskundestudent pleit voor afschaffing cum laude in geneeskundeopleidingen

Vier van de acht geneeskundeopleidingen in Nederland denken erover om geen cum laudes meer uit te delen, of zijn daar zelfs al mee gestopt. Naar alle waarschijnlijkheid kan een groot deel van de geneeskundestudenten in de nabije toekomst dus niet meer ‘met lof’ afstuderen. Dit blijkt uit een rondgang van Trouw langs alle universitair medische centra (umc’s) in Nederland.

Pim den Boon, voorzitter van De Geneeskundestudent benadrukt dat het verminderen van prestatiedruk en de angst om niet goed genoeg te zijn een fundamenteel probleem is dat aangepakt moet worden. Hij pleit ervoor dat alle umc’s in Nederland hun cum laude-regeling zo snel mogelijk afschaffen om een gezonder leerklimaat te bevorderen en de focus op leren te leggen in plaats van op presteren. Er is veel aandacht voor het onderwerp. Verschillende mediakanalen, waaronder De Telegraaf, Trouw, NPO Radio 1 en het NOS Journaal besteden aandacht aan dit onderwerp.

Prestatiedruk verminderen
De betreffende umc’s willen vooral de prestatiedruk onder geneeskundestudenten verminderen, aangezien deze op dit moment hoog is. Recent onderzoek van belangenorganisatie De Geneeskundestudent toont aan dat zeker een kwart van de bachelorstudenten en coassistenten een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out loopt. De gedachte is dat het uitdelen van een beperkt aantal cum laudes de onderlinge concurrentiestrijd tussen studenten verder aanwakkert.

Focus op leerproces
Met deze stap wordt afstand genomen van het onderwijs als cijferfabriek, waarin enkel studenten met de hoogste cijfers bovendrijven, volgens Demi Janssen, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De focus wordt gelegd op het bevorderen van het leerproces in plaats van uitsluitend te focussen op prestaties.

VU Amsterdam schaft cum laude af
De Vrije Universiteit Amsterdam schafte vorig jaar als eerste de cum laude regeling af. Utrecht, Maastricht en Rotterdam denken daar over na. De studentenorganisatie is blij met deze ontwikkeling en hoopt dat andere opleidingen, ook in andere sectoren, dit voorbeeld zullen volgen. Het ISO stelt dat het afschaffen van cum laude ervoor kan zorgen dat geneeskundestudenten eerder feedback durven vragen, wat momenteel niet altijd gebeurt uit angst voor lagere cijfers.

Scheefgroei
Hoewel sommige universiteiten de afschaffing van het predicaat cum laude overwegen, handhaaft de geneeskundestudie in Leiden dit predicaat nog steeds. Ze geloven dat het cum laude predicaat studenten de mogelijkheid biedt zich te onderscheiden en later meer kansen te hebben in hun carrière. Echter, het UMC Utrecht vreest dat dit kan leiden tot scheefgroei tussen verschillende geneeskundeopleidingen. Ze zouden graag samen met andere umc’s de stap willen zetten om het cum laude predicaat af te schaffen.

Ondanks deze ontwikkelingen blijft De Geneeskundestudent zich inspannen om de prestatiedruk onder geneeskundestudenten te verminderen en een gezonder leerklimaat te bevorderen.

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten