FBZ maant ziekenhuis tot betaling onkostenvergoeding

Uit berichten van coassistenten aan De Geneeskundestudent blijkt dat de uitbetaling van de onkostenvergoeding aan coassistenten in perifere ziekenhuizen nog niet overal vlekkeloos verloopt. Een aantal ziekenhuizen weigert tot op heden de in de cao overeengekomen onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding toe te kennen. FBZ, de organisatie die namens de LAD en dus ook namens coassistenten de cao partij is, heeft een van deze ziekenhuizen via een brief gewezen op de regeling en het feit dat ze de cao niet naleven.


In de Cao Ziekenhuizen 2019 – 2021 is afgesproken dat coassistenten met ingang van 1 januari 2020 onkosten kunnen declareren tot maximaal €100,- per maand. De meeste coassistenten kiezen ervoor om het collegegeld te declareren. Volgens het ziekenhuis in kwestie kunnen coassistenten het collegegeld niet als onkosten declareren. In de cao staan, naast het gemaximeerde bedrag per maand, geen beperking met betrekking tot de aard van de te vergoeden onkosten. Het staat ziekenhuizen niet vrij om van de cao af te wijken of aan de onkostenvergoeding nadere voorwaarden te verbinden. Coassistenten hebben gedurende hun coschappen bij dit ziekenhuis dus wel degelijk recht op een vergoeding van het collegegeld.

Vervolgstappen

FBZ geeft het ziekenhuis twee weken de tijd om (met terugwerkende kracht) uitvoering te geven aan de afspraak uit de cao. Komt het ziekenhuis binnen deze periode niet over de brug, dan zullen FBZ, LAD en De Geneeskundestudent zich beraden op eventuele vervolgstappen Ook andere ziekenhuizen die zich niet aan de cao-afspraak houden kunnen bericht verwachten.

Lees ook

Lees meer over Tegemoetkoming

Coassistenten in perifere ziekenhuizen hebben sinds 1 januari 2020 recht op een onkostenvergoeding (tegemoetkoming) van 100 euro per maand. Per 1 juli 2023 zal dit…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten