Tegemoetkoming voor coschappen in de ggz

Goed nieuws voor coassistenten! In navolging van de umc’s en de algemene ziekenhuizen gaan ook ggz-instellingen coassistenten een onkostenvergoeding (tegemoetkoming) betalen als zij twee maanden of langer in een instelling een coschap lopen. Dit staat in het cao-akkoord voor een nieuwe Cao GGZ.

Als er door de leden van de werknemersorganisaties wordt ingestemd met de nieuwe cao’s ontvangen coassistenten die vanaf september 2022 een coschap in een ggz-instelling lopen een onkostenvergoeding van €100,- bruto per maand. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Uiteraard stellen we je hiervan tijdig op de hoogte.

De Geneeskundestudent zet zich samen met de LAD (de werknemersorganisatie die ook opkomt voor de belangen van coassistenten aan de cao-tafels) al lange tijd in voor een financiële tegemoetkoming voor co’s. In 2018 kwam de eerste doorbraak. In de Cao UMC werd voor het eerst vastgelegd dat coassistenten tijdens de coschappen in universitaire ziekenhuizen een vergoeding van €100,- per maand ontvangen. Daar lieten we het echter niet bij zitten, de volgende stap was om de tegemoetkoming óók te regelen in de perifere ziekenhuizen. Na lange onderhandelingen én de succesvolle actie #breekeenlansvoordeco lag er eind 2019 een akkoord voor de Cao Ziekenhuizen waarin de tegemoetkoming vastgelegd werd. Uiteraard willen wij dat alle co’s een tegemoetkoming krijgen, ongeacht waar ze op dat moment hun coschappen lopen. De LAD heeft dit zelfs opgenomen in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat er nu een tegemoetkoming komt voor coassistenten in de ggz is goed nieuws. We blijven ons best doen om dit in alle sectoren te realiseren.

Lees hier meer over de tegemoetkoming voor coassistenten.

Lees meer over Tegemoetkoming

Coassistenten in perifere ziekenhuizen hebben sinds 1 januari 2020 recht op een onkostenvergoeding (tegemoetkoming) van 100 euro per maand. Per 1 juli 2023 zal dit…

Lees verder

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten