De Geneeskundestudent is dé landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van ongeveer 15.000 geneeskundestudenten in Nederland. Wij zetten ons in zodat geneeskundestudenten straks de best mogelijke zorgprofessionals zijn in de toekomst. Van de belangrijkste onderwerpen die spelen maken we een portefeuille. Hieronder vind je de actuele portefeuilles. Overige portefeilles staan onderaan deze pagina.

Beroepskeuze

Huisarts of toch medisch specialist of iets anders? Wij maken ons sterk om er voor te zorgen dat alle studenten voldoende ondersteund worden bij maken van een beroepskeuze.
Lees verder

Beoordelingen

66% van de coassistenten is niet tevreden is over de kwaliteit van de beoordelingen. De Geneeskundestudent zet zich in voor systematische verbetering hiervan.
Lees verder

Capaciteit

De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit ) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken en de wachttijden voor coassistenten oplopen.
Lees verder

Tegemoetkoming

Al jaren pleiten wij voor een vergoeding voor coassistenten. Met succes, want zowel in umc's als perifere ziekenhuizen ontvangen coassistenten een financiële vergoeding.
Lees verder

Uurbesteding

De hoge mate van burn-out-klachten onder geneeskundestudenten is zorgelijk en dit blijft een aandachtspunt voor De Geneeskundestudent.
Lees verder

Veilig werken

Studenten moeten zich binnen een veilige werk- en leeromgeving kunnen ontwikkelen. De Geneeskundestudent zet zich daarom in op onderwerpen als #metoo, burn-out en intimidatie.
Lees verder

Werkgroepen

Corona

De coronamaatregelen hebben ook impact op de ontwikkelingen van geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent brengt deze gevolgen in kaart en doet aanbevelingen om de gevolgen te minimaliseren.
Lees verder

Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. De Geneeskundestudent verdiept zich daarom in dit onderwerp.
Lees verder

Evenementen

Ieder jaar organiseert De Geneeskundestudent interessante evenementen. Leden krijgen exclusieve toegang.
Lees verder

Media en promotie

Met ons team van medische influencers houden we jullie via social media op de hoogte van wat er gaande is in de geneeskundewereld en van alles wat handig is om te weten voor jou als student!
Lees verder

Archief portefeuilles en werkgroepen

Promoveren

Wij vinden dat er bij selectie van jonge dokters gekeken moet worden naar diverse kwaliteiten van jonge dokters, en niet alleen naar een eventueel promotieonderzoek.
Lees verder

Seksuele intimidatie

De Geneeskundestudent deed onderzoek naar (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Lees verder

Zorg van de toekomst

Uit ons onderzoek uit 2017 bleek dat slechts één op de vijf studenten zich goed voorbereid voelt op de zorg van de toekomst.
Lees verder

Persoonlijk leiderschap

Een kwart van de studenten weet niet waar ze terecht kunnen in het geval van onacceptabel gedrag. Dat blijkt uit ons onderzoek over aanspreekgedrag uit 2018.
Lees verder

Medisch leiderschap

Er wordt tijdens de studie te weinig aan aandacht besteed aan managementvaardigheden, blijkt uit ons onderzoek uit 2015.
Lees verder

Selectie

De studie geneeskunde is populair, er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplekken. Wij vinden dat de selectiemethode evidence-based moet zijn, en diversiteit binnen de artsenpopulatie garandeert.
Lees verder