De Geneeskundestudent is dé landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van bijna 16.000 geneeskundestudenten in Nederland. Wij zetten ons in zodat geneeskundestudenten straks de best mogelijke zorgprofessionals zijn in de toekomst. Hiervoor werken we in drie hoofdpijlers; studeren onder de beste omstandigheden, de juiste arts op de juiste plaats en maatschappelijke betrokkenheid & zelfontplooiing. Van de belangrijkste onderwerpen die spelen binnen deze pijlers maken we een project. Hieronder vind je de actuele projecten. Het archief met doorlopen projecten staat onderaan deze pagina.

Voornaam Achternaam

Pijler 1 Studeren onder de beste omstandigheden

Tegemoetkoming

Al jaren pleiten wij voor een vergoeding voor coassistenten. Met succes, want bij meerdere werkgevers ontvangen coassistenten een financiële vergoeding.
Lees verder

Gezond werken

Belangrijkste resultaten onderzoeken –        Eigen regie: 81% van de coassistenten lukt het niet om alle werkzaamheden voor de geneeskundestudie binnen 46 uur af te ronden [1], terwijl dat in de NFU-richtlijn wel is ...
Lees verder

Voornaam Achternaam

Pijler 2 Juiste arts op de juiste plaats

Extramurale capaciteit


Lees verder

Van Bul naar Baan

Naast nationale evenementen, organiseerden we afgelopen jaren ook themabijeenkomsten op alle faculteiten, onder andere de themabijeenkomst ‘Van Bul naar Baan’. Dit is een evenement gericht op geneeskundestudenten in de eindfase ...
Lees verder

Voorlichting

De voorlichting die over de geneeskundestudie wordt gegeven, speelt een voorname rol in het aantrekken van de juiste aankomend studenten voor de studie geneeskunde. Voorlichtingsactiviteiten moeten een juist beeld schetsen ...
Lees verder

KNMG Carrièrebeurs

Om het jaar organiseert De Geneeskundestudent samen met de KNMG de KNMG Carrièrebeurs. Tijdens deze dag kunnen geneeskundestudenten ontdekken van welk vak hun doktershart sneller gaat kloppen. Op de beursvloer ...
Lees verder

Voornaam Achternaam

Pijler 3 Maatschappelijke betrokkenheid & zelfontplooiing

Toekomst van de gezondheidszorg

Om in de toekomst de best passende zorg te blijven bieden is het nodig om hierop voorbereid te zijn. Als toekomstige artsen krijgen wij namelijk te maken met deze nieuwe ...
Lees verder

Voorbij vakspecifieke kennis


Lees verder

Diversiteit en Selectie

  Visie  Dit benadrukt het belang van voortdurende inspanningen om de diversiteit binnen de geneeskunde opleiding te vergroten. De Geneeskundestudent zet zich daarom samen met anderen betrokken onderzoekers, faculteiten en groepen actief in voor een inclusieve en diverse geneeskunde opleiding, waarin alle studenten gelijke kansen hebben om de opleiding Geneeskunde te volgen en met succes af te ronden, en eveneens de mogelijkheid hebben om door te stromen naar vervolgopleidingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, benadrukt De Geneeskundestudent het belang van ...
Lees verder

Arts in Spe

Om Arts in Spe zo leuk en relevant mogelijk te maken voor de doelgroep, namelijk geneeskundestudenten, vinden wij het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het maken van het ...
Lees verder

Planetary Health & Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. De Geneeskundestudent verdiept zich daarom in dit onderwerp.
Lees verder

Talking Medicine


Lees verder

Archief projecten

Intramurale capaciteit

De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken en de wachttijden voor coassistenten oplopen.
Lees verder

Loopbaanondersteuning


Lees verder

Corona

De coronamaatregelen hebben ook impact op de ontwikkelingen van geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent brengt deze gevolgen in kaart en doet aanbevelingen om de gevolgen te minimaliseren.
Lees verder

Beroepskeuze

Huisarts of toch medisch specialist of iets anders? Wij maken ons sterk om er voor te zorgen dat alle studenten voldoende ondersteund worden bij maken van een beroepskeuze.
Lees verder

Promoveren

Wij vinden dat er bij selectie van jonge dokters gekeken moet worden naar diverse kwaliteiten van jonge dokters, en niet alleen naar een eventueel promotieonderzoek.
Lees verder

Seksuele intimidatie

De Geneeskundestudent deed onderzoek naar (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Lees verder

Zorg van de toekomst

Uit ons onderzoek uit 2017 bleek dat slechts één op de vijf studenten zich goed voorbereid voelt op de zorg van de toekomst.
Lees verder

Persoonlijk leiderschap

Een kwart van de studenten weet niet waar ze terecht kunnen in het geval van onacceptabel gedrag. Dat blijkt uit ons onderzoek over aanspreekgedrag uit 2018.
Lees verder

Medisch leiderschap

Er wordt tijdens de studie te weinig aan aandacht besteed aan managementvaardigheden, blijkt uit ons onderzoek uit 2015.
Lees verder

Selectie

De studie geneeskunde is populair, er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplekken. Wij vinden dat de selectiemethode evidence-based moet zijn, en diversiteit binnen de artsenpopulatie garandeert.
Lees verder