De Geneeskundestudent is dé landelijke, onafhankelijke belangenbehartiger van bijna 16.000 geneeskundestudenten in Nederland. Wij zetten ons in zodat geneeskundestudenten straks de best mogelijke zorgprofessionals zijn in de toekomst. Hiervoor werken we in drie hoofdpijlers; studeren onder de beste omstandigheden, de juiste arts op de juiste plaats en maatschappelijke betrokkenheid & zelfontplooiing. Van de belangrijkste onderwerpen die spelen binnen deze pijlers maken we een project. Hieronder vind je de actuele projecten. Het archief met doorlopen projecten staat onderaan deze pagina.

Voornaam Achternaam

Pijler 1 Studeren onder de beste omstandigheden

Tegemoetkoming

Al jaren pleiten wij voor een vergoeding voor coassistenten. Met succes, want bij meerdere werkgevers ontvangen coassistenten een financiële vergoeding.
Lees verder

Veilig werken

Studenten moeten zich binnen een veilige werk- en leeromgeving kunnen ontwikkelen. De Geneeskundestudent zet zich daarom in op onderwerpen als #metoo, burn-out en intimidatie.
Lees verder

Voornaam Achternaam

Pijler 2 Juiste arts op de juiste plaats

Extramurale capaciteit

Tegelijk is er buiten de wereld van ziekenhuis een groot tekort aan artsen. Denk bijvoorbeeld aan artsen in de publieke gezondheidszorg, specialisten ouderengeneeskunde en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Welvaartsziekten als obesitas ...
Lees verder

Van Bul naar Baan

Naast nationale evenementen, organiseerden we afgelopen jaren ook themabijeenkomsten op alle faculteiten, onder andere de themabijeenkomst ‘Van Bul naar Baan’. Dit is een evenement gericht op geneeskundestudenten in de eindfase ...
Lees verder

Voorlichting

De voorlichting die over de geneeskundestudie wordt gegeven, speelt een voorname rol in het aantrekken van de juiste aankomend studenten voor de studie geneeskunde. Voorlichtingsactiviteiten moeten een juist beeld schetsen ...
Lees verder

KNMG Carrièrebeurs

Om het jaar organiseert De Geneeskundestudent samen met de KNMG de KNMG Carrièrebeurs. Tijdens deze dag kunnen geneeskundestudenten ontdekken van welk vak hun doktershart sneller gaat kloppen. Op de beursvloer ...
Lees verder

Voornaam Achternaam

Pijler 3 Maatschappelijke betrokkenheid & zelfontplooiing

Voorbij vakspecifieke kennis


Lees verder

Diversiteit

Afgelopen jaren zijn discussies over selectie en diversiteit van de opleidingen geneeskunde weer opgelaaid. De zorgen omtrent de diversiteit van geneeskundestudenten en jonge artsen (in vervolgopleiding) blijven bestaan. De Geneeskundestudent onderschrijft het belang ...
Lees verder

Arts in Spe

Om Arts in Spe zo leuk en relevant mogelijk te maken voor de doelgroep, namelijk geneeskundestudenten, vinden wij het belangrijk om actief betrokken te zijn bij het maken van het ...
Lees verder

Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. De Geneeskundestudent verdiept zich daarom in dit onderwerp.
Lees verder

Talking Medicine


Lees verder

Archief projecten

Intramurale capaciteit

De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken en de wachttijden voor coassistenten oplopen.
Lees verder

Loopbaanondersteuning


Lees verder

Corona

De coronamaatregelen hebben ook impact op de ontwikkelingen van geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent brengt deze gevolgen in kaart en doet aanbevelingen om de gevolgen te minimaliseren.
Lees verder

Beroepskeuze

Huisarts of toch medisch specialist of iets anders? Wij maken ons sterk om er voor te zorgen dat alle studenten voldoende ondersteund worden bij maken van een beroepskeuze.
Lees verder

Promoveren

Wij vinden dat er bij selectie van jonge dokters gekeken moet worden naar diverse kwaliteiten van jonge dokters, en niet alleen naar een eventueel promotieonderzoek.
Lees verder

Seksuele intimidatie

De Geneeskundestudent deed onderzoek naar (seksuele) intimidatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Lees verder

Zorg van de toekomst

Uit ons onderzoek uit 2017 bleek dat slechts één op de vijf studenten zich goed voorbereid voelt op de zorg van de toekomst.
Lees verder

Persoonlijk leiderschap

Een kwart van de studenten weet niet waar ze terecht kunnen in het geval van onacceptabel gedrag. Dat blijkt uit ons onderzoek over aanspreekgedrag uit 2018.
Lees verder

Medisch leiderschap

Er wordt tijdens de studie te weinig aan aandacht besteed aan managementvaardigheden, blijkt uit ons onderzoek uit 2015.
Lees verder

Selectie

De studie geneeskunde is populair, er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplekken. Wij vinden dat de selectiemethode evidence-based moet zijn, en diversiteit binnen de artsenpopulatie garandeert.
Lees verder